DIĞER

22:15, 22 Ağustos

Author

POPÜLER KÜLTÜR

Öncelikle popüler kültür kavramının nereden toplumumuzun içerisine girdiğinden ve halkımızı nasıl bu kadar derinden etkilediğinden bahsedelim.

Popüler kültür toplumumuzda, çoğunluk tarafından sevilen, seçilen, anlamında kullanılır. Kökeni 18.yy dayandırılan ve halkın beğendiği ve çoğunluk tarafından yapılan her şeyi kapsayan bu anlayışa özenti gençlerimizde yaygın olarak gözlenmektedir. Günümüzde teknolojik aletlerin getirdiği imkan ve olanaklardan yararlanarak. Kişilerin toplumdan kendini farklılaştırarak yahut ta gelenek göreneklerinden uzaklaşarak kendini tamamen toplumdan soyutlamaktadır.

Bunların sonucunda ise;
Toplumumuzun gelenek göreneklerinden, kültüründen uzaklaşarak batı kültürüne ayak uydurmaya çalıştığı gözlemlenmektedir.
Gençlerimizin popüler kültür kapsamındaki iletişimlerine bakacak olursak. Günlük hayatta aktif olarak görüştükleri arkadaş sayıları ellinin altındayken, sosyal medya hesaplarındaki arkadaş sayıları hepimizin hayret etmesine yetecek sayıda. Ayrıyetten sosyal medya hesaplarında herhangi bir farklılık yapmak gençleri daha da popüler hale getiriyor. Örneğin genç kızların dudaklarını büzerek resim çektirmeleri, piercing, sigara, alkol vb. Kötü alışkanlıları göz önünde bulundurarak. daha farklı olduğunu göstermeye çalışması da popüler kültür etkisi diye düşünüyorum.
Gençlerimiz artık toplum olarak değil de bireysel olarak yaşama yolunda hızla ilerlemektedir. Bunun sonucunda da " yalnız insanlar" çoğalmaktadır. Tolumdan kopuk, bencil, çıkarcı, iletişime kapalı, duygusuz insanlar....
Popüler Kültür bir yandan toplumu kutsarken diğer bir yandan Erebus’tan sufle alarak fısıltı şeklinde kendi’ni ruhsuz toplumun ruhuna işler. Popüler kültürün montaj hattı etkisiyle büyülenen ve aynılaşan insanlar, bu anlamda köleliğin tahayyülünü hayal zannederler. Popüler kültür artık kendi tanrılarını yaratır ve bir narsist gibi ona aşık olur ve aynı zamanda da ondan korkar. Kapitalist meta fetişizmi çerçevesinde bu hal ve oluş durumunda ise yine yeni ve yeniden kendini üretmeye ve tüketmeye devam ederek kısır döngüyü devam ettirir.

İsra hazel soykan.