KÜLTÜR

Maslow’un yaşamınızı değiştirecek “kendini gerçekleştirme” teorisi

Author

Abraham H. Maslow (1908-1970 ) “kendini gerçekleştirme” teorisini ilk ortaya atan psikoloji profesörüdür. Kendini gerçekleştirmek için 5 basamaktan söz eder. Her basamakta ihtiyaçlarımıza doyum sağladıkça bu 5 basamağı çıkarız.

Maslow piramidi ya da Maslow hiyerarşisi denilen bu sıralama aslında kendimize giden yoldur. Gelin birlikte her bir basamağa göz atalım.

Maslow’un yaşamınızı değiştirecek “kendini gerçekleştirme” teorisi

Fizyolojik ihtiyaçlar: Açlık, susuzluk, uyku, cinsellik gibi fizyolojik ihtiyaçlarımız, yaşam boyu gerçekleştirmeye uğraştığımız en temel güdülerimizdir.

Güvenlik ihtiyacı: Belirsizlik ve güvenli olmayan durumlarda organizma zarar görür. Güvenlik ihtiyacını karşılamış bireylerde cesaretin de bir o kadar arttığını görürüz. Dış faktörlerden korunma ve kişinin kendini emniyete alması birey olmanın da temelini oluşturur.

Ait olma ve sevgi ihtiyacı: İnsan sevgi alışverişinde bulunmak zorundadır. Aile kurma ihtiyacımızda bundan ötürüdür. Aitlik duygusu insanı ifade eder. Bir ağacın dalları istediği kadar uzun olabilir ama kökleri ile toprağa aittir.

Maslow’un yaşamınızı değiştirecek “kendini gerçekleştirme” teorisi

Saygı ihtiyacı: Kişi etrafından saygı bekler. Ama kişinin sapasağlam ayakta kalmasına sadece dıştan gelen saygı yetmez. Kişi kendine de saygı duymak zorundadır. Öz saygı ve benlik duygusu birey olmanın temelini oluşturur.

Kendini gerçekleştirme: Beşinci basamak aynı zamanda son basamaktır. Kişinin yaşam boyu gerçekleştirmeye çalıştığı “kendi olma” güdüsüdür. İşte bunu sağlamanın farkına varalım. Tarkan’ın şarkısında söylediği gibi ‘ başkası olma, kendin ol, böyle çok daha güzelsin.’

Dikkat edeceğimiz nokta, alt düzeyde ki güdüler doyum bulmuyorsa bir sonraki basamağa geçemeyiz. Çevrenizde gördüğünüz insanları şimdi bir de bu bilgiler ışığında değerlendirin. Huysuz, uyumsuz, sorunlu yada kaprisli ve bu gibi insanlar doyurulmamış güdülerinin ve tamamlanmamış basamaklarının eseridir.