KÜLTÜR

Sevginin kişinin gelişimindeki önemine inanamayacaksınız

Author

İnsan olumlu ya da olumsuz tüm etkilere kendi psikolojisinden yola çıkarak tepki veriyor. Örneğin; öpme fiziksel bir etki iken karşı tarafta ortaya çıkan mutluluk , psikolojik tepki olarak gerçekleşiyor. 

Sarılmak fiziksel bir etki iken sarılmanın karşı tarafta ortaya çıkardığı güven duyma, takdir edilme, sevilmenin getirdiği mutluluğa dönüşüyor. 

Sevginin kişinin gelişimindeki önemine inanamayacaksınız

Hepimizin ihtiyacı olan aslında sadece sevmek ve sevilmek mi? 

1970’li yıllarda ABD’de maymunlarla bu konuda bir deney yapıldı. Doğumdan sonra annesinden ayrılan bebek maymun tek başına tahta zeminli bir kafese konuldu. Bir sopa yardımıyla itilen biberona bol bol beslenmesi sağlandı. Ama dokunması ve oynaması için hiçbir şey verilmedi. Bir süre sonra tüm maddi ihtiyaçları karşılanmasına rağmen maymunda mutsuzluk belirtileri gözlemlendi. Sonunda yavru maymun açlıktan değil ama fiziksel temas yokluğundan öldü. 

Ölümünden sonra maymunun beyni incelendi ve deforme olduğu anlaşıldı. Maymunun çıldırmış olduğuna karar verildi. Böylece bu tür araştırmalar sonucunda bebeklerin fiziksel temasa ihtiyaçları oldukları artık kesinlik kazanmış oldu. Kuvöze konan erken doğmuş bebeklerin dokuz aylık olanlara göre daha yavaş geliştikleri gözlemlenmiştir. Bunun nedenlerinden biri fiziksel temas eksikliğidir. ABD ve İngiltere’ de kuvözlerde çarşaf yerine steril edilmiş koyun postunu kullanarak yapılan deneylerde ise, bebeklerin daha hızlı geliştikleri görülmüş ve bu durum iyice kanıtlanmıştır.