Amatör Sezar

Amatör Sezar

Yazdıklarım hayal ürünü olmakla beraber stopajdan muaftır ,vergiye dahil değildir.Biraz mizah biraz ironi . Yeni hesabım @Karo olan.Bu hesap yedek.

No Content Found