GÜNDEM

ABD "vergi reformu" hakkında söylentiler başladı

Author

ABD vergi reformunun Dolar üzerinde yaratacağı etkileri "ABD vergi reformunun dolar üzerindeki etkisi; Apple örneği" başlıklı yazımda ayrıntılı olarak anlatmıştım.

Cumhuriyetçilerin yani Trump'ın bağlı olduğu siyasi partinin vergi reformu çalışması hakkında bir takım söylentiler sızmaya başladı.

ABD "vergi reformu" hakkında söylentiler başladı

Mevcut durumda, bir iş sahibi şirketin elde ettiği kardan pay almak istediğinde, kendisine aktarılan bedelin kabaca %39,6'sını vergi olarak ödüyor. Şöyle anlatalım; bir şirket elde ettiği karın %35'ni vergi olarak ödüyor. Diyelim ki, 100 Dolar kar eden bir şirketiniz var. Bu kardan %35 vergi ödediğinizde "vergi sonrası kar" dediğimiz değer 65 Dolar olur. Bu 65 Dolar işin ortaklarına payları oranında dağıtılır. İşte bu 65 Doları alan ortaklarda yaklaşık %39,6 oranında vergi veriyor. Günün sonunda 100 Dolarlık kardan iş sahibinin eline 39,3 Dolar kalıyor. İşte bu sebeple Amerikalı iş adamları şirketlerinin merkezlerini ülke dışına taşıyor.

2016 kampanyasında söz verilen vergi reformu çalışması 8 aydır devam ediyor. Sızan bilgilere göre, %35 olan kurumlar vergisi oranı %18 - %23 aralığına indirilecek. İş ortaklarına aktarılan kar bedelinden kesilecek vergi ise, %25'e düşürülecek. Bu oranları yukarıda verdiğimiz örneğe uygularsak iş sahibinin eline 57,7 Dolar kalacak. Yaklaşık %46 oranında bir gelir yükselişi olacak.

Peki, az vergi toplanması ile oluşacak gelir kaybı nasıl telafi edilecek? Trump yönetimi ülkenin beklenenden fazla büyüyeceğini dolayısıyla vergi gelirinin yükseleceğini hesaplıyormuş. Kimilerine göreyse bu uygulama bütçe açığını azdıracak!! Burada yazılanlar yatırım tavsiyesi değildir. 

Foto: http://money.cnn.com/2017/04/24/news/economy/trump-corporate-tax-rate/index.html