DIĞER

Büyük ekonomist; Cicero

Author

Epistulae ad Atticum; Cicero'nun "Atticus'a Mektuplar" isimli kitaplarında "Olayların sebepleri, olaylardan çok daha ilgi çekicidir." şeklinde yazmaktadır. 1998'e dönelim, hatırlarsanız Rusya moratoryum (borç erteleme) ilan etmişti. Rus ekonomisi tam anlamıyla havlu atmıştı.

Çeçenistan ile savaş, Asya Krizi vb… Tüm bunların sonunda beklenen oldu ve 17 Ağustos 1998'de "Rus Gribi" olarak adlandırılan kriz, tüm piyasalara yayıldı. Rusya, yabancı alacaklılara karşı Moratoryum ilan etti. Piyasalar çılgınlaşmıştı!!

Rus para birimi ruble devalüe edildi. Bir kaç ay sonra bir devalüasyon daha oldu. Tüm bu kaos içinde seçim yapıldı ve 1999'da Vladimir Putin iktidar oldu. Putin, enerji sektörünü konsolide etti, şansı da yaver gitti; petrol ve doğalgaz fiyatları yükseldi, Rus petrol üretimi muazzam bir şekilde arttı, dünyada bir numaraya çıktı. Hem Rus ekonomisi hem de Putin, küresel piyasalarda ön plana çıktı. Hemen bir ayrıntıyı hatırlatmak isterim, ekonomik krizlerin beklenti dışı (farklı) seçim sonuçları çıkardığı tek örnek Rusya değildir. 1920'lerde Almanya'da da benzer bir değişim yaşanmıştı.

Ya sonra? 2014'te Rusya, Kırımı ilhak etti. 2014 Mart ayında yaşanan bu gelişmeyi takiben petrol fiyatları Mart 2015'te kabaca %50 değer kaybetmişti, 2016 başına geldiğimizde petrol fiyatları neredeyse üçte bire kadar düştü.

Tüm bu olayların ortak tarafı tamamının insan eli ile gerçeklemiş olmasıdır. 1998'de Rusya yabancı alacaklılara borçlarını ödemeyerek kendilerinden hiç beklenmeyen bir davranış sergiledi. Hayat boyu yaşanabilecek kuraldışı bir olay!! Bu olayın iktidar değişikliğinde hiç etkisi olmadı diyebilir miyiz? Cicero'ya hak vermemek mümkün değil! Ne dersiniz? #ekonomi #Rusya #Cicero #Moratoryum

Büyük ekonomist; Cicero