IŞ & EKONOMI

Büyüme verisi yine yükseldi!

Author

Türkiye ekonomisi, ikinci çeyrekte %5,1 büyüdü. Çok memnuniyet verici bir gelişme! İkinci çeyrekte, özel sektör ve kamu tüketim harcamaları yavaşlarken, yatırım harcamalarındaki canlanma dikkat çekici. KGF kredilerinin etkisi düşünüldüğünde üçüncü çeyrek büyümesinin %5'in üzerinde olacağına kesin gözüyle bakılabilir.

Büyüme verisi yine yükseldi!

Sektörel bazda büyüme oranlarına bakıldığında; 2017’de, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre tarım sektörü %4,7, sanayi sektörü %6,3, inşaat sektörü %6,8 oranında büyüdü. Ticaret, ulaştırma, konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetlerinin toplamından oluşan hizmet sektöründe ise %5,7’lik büyüme oldu.

Hanehalklarının toplam nihai tüketim harcamalarında artış oranı %3,2, devletin nihai tüketim harcamaları yani hükümet harcamaları ise %4,3 oranında düştü. Yatırımları ifade eden gayrisafi sabit sermaye oluşumu ise %9,5 arttı. Mal ve hizmet ihracatı %10,5, ithalat ise %2,3 yükseldi.

Yukarıdaki oranlar incelendiğinde en önemli katkının ihracat ve yatırımlardan geldiği çok açık!! 2017'nin ilk çeyreğinde eleştiri oklarına hedef olan yatırım kalemi, ikinci çeyrekte çok önemli bir atak yaptı. Sabit yatırımlardaki artış, birinci çeyrekte %3'tü.

Genişleyici mali politikalar kapsamındaki; KGF kredileri, sektörel teşvik ve vergi indirimleri ve bunlardan pozitif etkilenen iç talep büyümeye önemli katkı sağlamış görünüyor. Ek olarak, önemli ihracat kapısı olan Avrupa'nın toparlanması da ihracat ve üretim kalemlerini olumlu etkiledi.

Yukarıda yazdığımız gibi büyüme 3'üncü çeyrekte de yüksek seyredecektir. Bunun en önemli sebebi 2016 yılının 3'üncü çeyreğinde yaşanan düşüş sebebiyle oluşan baz etkisidir.