IŞ & EKONOMI

Cari açık rezervlerle kapatıldı!

Author

Ödemeler dengesi dün açıklandı. Hesaplara göre Ocak ayı cari açığı geçen yılın aynı dönemine göre %25 yükseldi! Rakamsal ifadeyle, 561 milyon Dolar aratarak 2,76 milyar Dolara çıktı. Daha da önemlisi 2,76 milyar Dolarlık açığın kapatılması için 2,06 milyar Dolar değerinde resmi rezerv kullanılmış.

Hem Hollanda ile yaşanan kriz sebebiyle hem de yüksek cari açığın zaten piyasalarda bekleniyor olması nedeniyle, cari açıktaki %25 oranındaki yükseliş haber sitelerinin alt bölümlerinde kalmış olabilir. Ancak ekonomik açıdan önemli bir veridir. Bilhassa açığın kapatılması bakımından!!

Öncelikle önemli bir gelir düşüşüne bakalım; 561 milyon Dolarlık farkın ana sebeplerinden birisi turizm gelirleri! Geçen yıla göre ülkemizin net turizm geliri 125 milyon Dolar azalmış. Net turizm geliri ifadesi; ülkenin turizmden sağladığı gelirden ile turizm giderlerinin çıkarılması ile ortaya çıkan farktır.

Ocak ayı ödemeler dengesinde en dikkat çekici bölüm ise, finans hesabı… Dikkatli bakıldığında doğrudan yabancı yatırımlarında geçen yılında aynı ayına kıyasla 528 milyon Dolar düşük yatırım yapıldığı görülüyor. Diğer bir deyişle gelen yabancı yatırımı %47 civarında azalmış.

Öte yandan doğrudan yabancı yatırımına kıyasla kısa vadeli para girişi olarak nitelendirebileceğimiz portföy yatırımları 2016 yılı Ocak ayında 787 milyon Dolar çıkış yaşarken, bu yıl 1,6 milyar Dolar giriş olmuş. Bu para girişinin %40'ı hisse senetlerini, geri kalanı tahvil ve borç senetlerini tercih etmiş.

Ödemeler dengesinin sonuna geldiğimizde cari açığın yurtdışından gelen bu paralarla kapatılamadığını görüyoruz. Peki, açık nasıl kapatıldı? Geçen yıl bu dönemdeki açık net hata noksan ile kapatılmıştı. Bu yıl net hata noksan yerine resmi rezervler tercih edilmiş. Resmi rezervler 2,06 milyar Dolar kadar azalmış. Bu paranın çoğunluğu ise menkul kıymetler satışı ile sağlanmış görünüyor. #ekonomi #cariaçık


Cari açık rezervlerle kapatıldı!