DIĞER

Evrim teorisine inan, zengin ol!

Author

Darwin'in Evrim Teorisi, milyarlarca yıl önce, ilk hücreden nasıl evrimleştiğimizi açıklar. İlk hücre nasıl evrimleşti? Yaşamın kökeni nedir? gibi sorulara yanıt arar. "Bu teoriye inananların zenginleştiğini" söylesem ne dersiniz?

Darwin’in teorisi kimileri tarafından kabul görürken diğerleri “Darwin, insanlığı hayvanlar âleminin dallarından biri olmaya indirgiyor, insanlığı görkemli konumundan etti.” görüşüyle ret eder.

Sonuçta insanlık âlemi, Darwin'i kabul edenler ve etmeyenler olarak iki gruba bölünür. Bu iki grubun ekonomik zenginlikleri grafikte çok açık şekilde görülüyor. Dikkat ederseniz, evrimi kabul eden ülkeler (ABD hariç), etmeyenlere nazaran daha zengin!

Evrimi kabul eden grubun tepe noktasına baktığımızda Batı Avrupa ülkelerinin belirgin çoğunluğu dikkat çekiyor. Evrim teorisini sert şekilde ret eden iki ülke ise, ABD ve Türkiye!! Tuhaf ama gerçek.

Teoriye inananlarla, inanmayanlar arasında zenginlik farkı olmasına şaşırmıyorum. İnsanlığın değişiminin yarattığı etki ahırdaki sığırlardan tutun, tarladaki bitkilere kadar uzanıyor. Bu derece geniş yelpazeye sahip bir teori ekonomiyi etkilemese komik olurdu.

Gelelim asıl sorumuza “Taş Devrinden kalma genler ile hayata devam ettiğimize inan grup, nasıl oluyor da inanmayan gruptan daha zengin olabiliyor?” Sorunun cevabı Darwin’in kurallarının rekabet üzerine dayanması olabilir. Sanırım Darwinci evrimleşmenin temel noktası şu ki, ekonomik gelişmeler insanlar daha yetenekli olmaya başladığı için meydana gelmiyor.

Darwinci evrimleşme çok daha uzun bir zaman dilimini kapsıyor, gelişimin sebebi, insanların daha uzun, daha azimli (profesyonellik sayesinde) ve daha akıllıca pratik yapmaları olabilir. Gelişmeyi ileri götüren genler değil, Darwin'in teorisinde açık şekilde değindiği rekabet ve rekabetle oluşan pratiğin niceliği ve niteliğidir. Teoriye inanlar daha rekabetçi olduğundan, kadere daha az inandıklarından dolayı daha fazla zenginleşmiş olabilir mi? #Darwin #Büyüme

Foto: http://www.calamitiesofnature.com

Evrim teorisine inan, zengin ol!