IŞ & EKONOMI

Hazine daha daha borçlanacakmış!!

Author

Hazine Müsteşarlığı, Eylül-Kasım 2017 dönemine ilişkin iç borçlanma stratejisini geçenlerde yayınladı. Stratejiye göre; Eylül-Kasım 2017 döneminde 25,3 milyar TL iç borç ödenecek iken, 37,1 milyar TL'sı iç borçlanmaya gidecek. Fakat dış borç alınmayacak. 

Hazine daha daha borçlanacakmış!!

Eylül’de 7,5 milyar TL2sı ödemeye karşılık 11,3 milyar TL, Ekimde 13,6 milyar TL'sı iç borç ödemesine karşılık 19,7 milyar TL, Kasımda ise 4,2 milyar TL'sı ödemeye karşılık 6,1 milyar TL'sı iç borçlanma yapılması öngörülüyor.

Eylülde iç borçlanmanın 9,6 milyar TL'sı piyasadan, 1,8 milyar TL'sı kamuya satışlardan, Ekimdeki iç borçlanmanın ise 16,4 milyar TL'sı piyasadan, 2,8 milyar TL'sı kamuya satışlardan, 500 milyon TL'sı kira sertifikasından, Kasımda iç borçlanmanın 5,2 milyar TL'sı piyasadan, 900 milyon TL'sı kamuya satışlardan oluşacak.

Bahsi geçen dönemde 15 ihale ve 1 doğrudan satış gerçekleştirilecek. Eylülde 12,4 milyar TL, Ekimde 15,3 milyar TL, Kasımda 5,9 milyar TL olmak üzere söz konusu dönemde toplam 33,6 milyar liralık ödeme yapılacak. Bu ödemenin 8,4 milyar TL'sı ise alınacak borçlardan karşılanacak gibi duruyor. Veyahut rezervlerden ödenecek, alınacak borçlar da rezerve atılacak!! Aslına bakarsanız, ikisi de aynı hesap!

Öte yandan, nakit bazlı faiz dışı denge, özelleştirme gelirleri, 2B satış gelirleri, TMSFden sağlanan gelirler, devirli-garantili borç geri dönüşleri, kasa banka değişimi ve kur farkı kalemlerini içeren borçlanma dışı kaynakların da Eylülde 1,1 milyar TL, Ekimde eksi 4,4 milyar TL, Kasımda ise eksi 200 milyon TL olması öngörülüyor.