IŞ & EKONOMI

İki soruda kimin daha çok vergi ödediğini yazdım

Author

2017 yılı bütçe açığının yüksek çıkınca merak ettim; Acaba bütçe içindeki vergi gelirlerinin dağılımı ne şekilde? Hangi kesim, ne kadar vergi ödüyor?

2017 yılı daha yarılanmadı bile o nedenle incelememizi 2016 yılı sonuçları üzerinden yapacağız. 2016 yılında diğer gelirleri hariç tutarsak, sadece vergi geliri 458,6 milyar TL'dır.

Şimdi bütçe gelirlerini iki grup altında incelemeye çalışalım; bir grup çalışan kesim, diğeri de kurumlar yani şirketler olsun.

Özel Tüketim Vergisi (ÖTV), Gelir Vergisi, Dâhilde Alınan KDV (yani bildiğimiz her gün ödediğimiz KDV) gibi vergilerin büyük çoğunluğu vatandaş tarafından ödeniyor. Eminim yazımızı okuyan birileri "ÖTV'yi sadece vatandaş ödemiyor, şirket araçlarının yakıt alımında ödediği ÖTV'de var!" diyordur. Haklı da!! Ama ülke genelindeki yakıt satışından elde edilen ÖTV gelirinin ticari ve hususi otomobil bazlı ayrımını maalesef göremedim. Şimdilik tüm ÖTV'nin vatandaş tarafından ödendiğini varsayalım, gerçi çoğunluğunu da vatandaş ödüyordur diye tahmin ediyorum.

Hayali okuyucumuza cevap verdiğimize göre yolumuza devam edebiliriz. İyi de bu üç tip verginin gelirleri ne kadar? ÖTV, Gelir Vergisi, Dâhilde Alınan KDV'nin gelirleri sırasıyla; 120,3 milyar TL, 96,6 milyar TL ve 53,9 milyar TL'dır. Bu üç vergi gelirinin toplamı; 270,8 milyar TL'dir. Toplam vergi gelirinin %59'u!!

Peki, kurumların ödediği Kurumlar Vergisi geliri ne kadar? 43,0 milyar TL. Toplam vergi gelirinin %9'u.

Şu ana kadar toplam vergi gelirinin %68'ni bir çırpıda izah etmiş olduk. Geri kalan kısmın en önemli bölümü sanayicinin ya da diğer sektörlerin yurt dışından ithal ettikleri ürünler için ülkemizde ödedikleri KDV'dir; ithal ürünler için ödenen KDV 2016 yılı vergi toplamının %17'sine eş geliyor. Aslına bakarsanız, ithal edilen ürünler nihayetinde vatandaşa satıldığı için bu vergiyi de vatandaş ödüyor dersek pek yanlış olmaz. Ama demiyoruz!

Toplam vergi gelirinin %75'ne ulaştık, iyi de bunun dışındakiler ne olacak? Bunların dışındaki en önemli kalemler; harçlar, damga vergisi, gümrük vergileri, özel iletişim vergileri… Ancak bunların detaylarına girmiyoruz. Umarım başlıkta yazdığımız gibi kimin fazla vergi ödediğini basit bir dille açıklayabilmişizdir. #vergi

Foto: http://www.freepik.com/free-photos-vectors/question-mark

İki soruda kimin daha çok vergi ödediğini yazdım