DIĞER

İnsanlık âleminin üreme süratini hesapladım

Author

Atalarımızın 60.000 yıl önce Afrika’dan ayrıldığı söyleniyor. Bu göçü başlatan neydi? Hikâyemiz şöyle başlıyor; 70.000 yıl önce gezegenimizin kuzey kısmındaki buzlanma bugünkü NewYork - Seattle hizasına kadar inmişti; bu son Buzul Çağı’ydı. Bu sırada türümüz, hala Afrika’da yaşıyordu ve pek evcimendi. Ancak sinsice sokulan Buzul Çağı, belki Sumatra’daki Toba adlı süper - yanardağın patlamasıyla birleşerek tropik bölgeleri kuruttu ve insan nüfusunun %10’nunu yok etti.

Fosiller sayesinde insanlığın izini 200.000 yıl öncesine dek sürdürebiliyoruz, ama 80 bin yıl ile 50 bin yıl öncesine dair fosil izi bulmak son derece güç. Genetik veriler bu felaket sonrası dönemde insan nüfusunun 2 bine kadar düştüğünü gösteriyor.

Düşünsenize o günlerin nüfusu bugün pek çok konser salonuna rahatça sığabilir. Demek ki soyumuz tükenmek üzereydi… Ama şimdi 7 milyardan fazlayız. Nasıl oldu da 2 bin kişiden 7 milyara ulaştık? Ne kadar süratli çiftleşmişiz!

Son buzul çağının sonlarından 1650 yılına kadar, gezegenimizin toplam nüfusu 500 milyonun altındaydı ve sabitti. Ne oldu ise bundan sonra oldu.

1650 ve 1804 yılları arasında, 500 milyonun altında kalan nüfus aniden 1 milyara yükseldi. Sonra, 2 milyara ulaşması yalnızca 123 yıl sürdü. Artık geriye dönüş yoktu. İnsan sayısı 3, 4, 5 ve 6 milyara ulaşırken, her bir milyarı eklemek için gereken yıl sayısı da aynı hızla 33, 14, 13 ve 12 olarak düşüş gösterdi. 2010 yılında ise, 6.89 milyara ulaştık. Kısacası üreme süratimizin tepe noktasındayız!

Eğer çiftleşme bu şekilde devam ederse, hesaplara göre küresel ailemizin ikiye katlanması yani 4 milyardan (1974) 8 milyara ulaşması 2025’te gerçekleşecek. 8 milyardan 16 milyara ne zaman ulaşır bilemiyorum çünkü o sayıya gelmeden insanlığın bir kısmı dünyayı terk etmiş olabilir. #nüfus

Foto: www.un.org

İnsanlık âleminin üreme süratini hesapladım