DIĞER

Kömür - petrol savaşı

Author

Tim Mitchell "Carbon Democracy Political Power in the Age of Oil" kitabında şöyle bir düşünce paylaşır; "asıl önemli olan enerjinin daha fazla kullanılması değildir, enerjiden daha fazla kar etmektir." Pekte haksız değil.

Yaklaşık 300 - 400 yıldır, politikadaki birçok akım yoğun karbon kaynaklı enerji kaynaklarına dayanıyor. Bunu inkâr edemeyiz. Örneğin, 2003 yılında Irak işgali ABD'nin stratejik bakışı için anahtar bir andı. Küresel hegemon imparatorluğu güç kaybederken dünyanın en büyük ikinci petrol deposuna el koymuş oldu. Böylece ekonomik ve politik güç kaybını durdurdu. Irak'a ilk müdahale eden hegemon güç ABD değildi! ABD'den önceki küresel hegemon olan İngilizler, 1920'de Irak'a müdahale ederken dönemin Bakanı Churchill sadece petrolün peşinde miydi? Hayır!! Gizli bir ajanda vardı. Ülke içindeki demokrat güçleri, yani kömür madenciler birliğini yenmek istiyordu. Birlik ve grevler kömür madencilerini sürekli güçlendiriyordu. Kömür madencilerinin gücü belli bir eşiği aştığında daha fazla sosyal hak, maaş vb. talepleri olacağı aşikârdı. Örneğin, madencilerin 1910 - 1914 arasındaki grevleri nedeniyle, Churchill (o dönemde İngilizlerin petrol sahası çok az olmasına rağmen) donanma filosunu kömürden, petrol tüketimli gemi tiplerine çevirtmiştir. O dönemde politik muhalifleri umursamazsanız ekonominin petrol üzerine kurulması gayet mantıklı görünüyordu. Çünkü kömür madencileri enerji piyasası için tehlikeliydi. İşin gerçeği; küresel olarak, kömürden petrole geçişin asıl sebebi kömür madencilerine bağımlı olmaksızın ekonomiyi ve politikayı idare edebilmekti.

Petrol politikasının işçilerin gücünü kırdığını fark eden solcular İngiltere'de emperyalizme karşı savaş açtı. Çünkü emperyalizm işçiye zarar veriyordu.

Mitchell haklı olabilir. Mesele, enerji kaynaklarının daha fazla kullanılması veyahut daha çok çıkarılması değil, önemli olan enerji kaynaklarından daha fazla kar edebilmek. İngiltere, ülkesinde karbon kaynaklarını çıkaranlar ve yakanlara bağımlı olmanın sıkıntısı yaşamaya başlamıştı, hâlbuki madencilere bağımlı olmadan kar sağlamanın kolay yolu da vardı; petrol! #petrol #kömür #ekonomi #Churchill #maden #Irak #Mitchell #İngiltere

Kömür - petrol savaşı