GÜNDEM

Kurumlar vergisi oranı düşürülürse ne olur?

Author

Haberlere göre Maliye Bakanlığı %20 olan Kurumlar Vergisi oranını düşürmek için çalışmalara başlamış. Son dönemde kurumlar vergisi indirimi sadece ülkemizin değil, birçok ülkenin gündeminde. Özellikle de gelişmekte olan ülkelerin. Gelişmekte olan ülkeler daha fazla yatırım çekebilmek vergi indiriminin yollarını arıyor.

Buraya kadar her şey mantıklı, BusinessHT'nin haberine göre; Lüksemburg kurumlar vergisini gelecek yıla kadar %27'den %26'ya, İsrail ise %24'ten %23'e indirmeyi planlarken, Fransa %34,4 olan oranı üç yıl içinde yüzde %28'e, Belçika %34'ten %20'ye, Avustralya ise 2026 yılına kadar oranı %30'dan %25'e indirmeyi öngörüyor.

İyi de Türkiye'deki kurumlar vergisi gelirinin, toplam vergi geliri içindeki payı nedir? 2016’da kurumlar vergisi geliri; 42,9 milyar TL. ÖTV ise, 120,4 milyar TL. 2016 bütçesi vergi gelirinin 459 milyar TL olduğunu kabul edersek, Kurumlar Vergisinin payı %9,4 diyebiliriz. 2016'da da %8,2'ydi. Bir önemli nokta da şu; ödenen kurumlar vergisinin çok büyük bölümünü de ilk yüz mükellef ödüyor.

Vergi gelirleri içinde ÖTV'nin payı ise; %26. İşte temel çarpıklıkta burada; KDV ve ÖTV gibi dolaylı vergilerin toplam vergi gelirleri içindeki payının yüksekliğinde. Diğer bir bakış açısıyla; kurumlar ve gelir vergisi gibi “doğrudan vergi” gelirlerini artması gerekiyor ki, dolaylı vergilerin payı azalsın!

Peki, ne yapılmalı? İlk akla gelen çözüm vergi oranının yükseltilmesi… Ama bu adım hem istihdamı azaltır hem de şirket sayısını. Esasen, kayıt dışı ekonomiyi kayıt altına alıp, vergi tabanını genişletmek gerekiyor.

Kurumlar vergisi oranı düşürülürse ne olur?

Bütçe açısından bakarsak, gelir içindeki payı %9,4 olan kurumlar vergisi oranını %15'e düşürmek toplam vergi gelirine (-)%2 oranında etki yapar. Hatta kurumlar vergisi düşüşü ile istihdam yükselirse farkın bir bölümü gelir vergisi artışı ile de karşılanabilir.

Foto: https://wall.alphacoders.com/by_sub_category.php?id=212731