IŞ & EKONOMI

Niçin evrim olumlu ilerliyor?

Author

Hoşumuza gitse de gitmese de son 100 yıldaki ilerleme insanlığın çıkarı yönünde oldu. Peki neden? Niçin evrim olumlu yönde ilerliyor?
Kültürel evrim teorisi… Duydunuz mu? Çok karmaşık bir teori. Teoriye göre; insanlar birbirlerini güçlü yanları ve kusurlarıyla birlikte kopyaladıkları sürece spontane şekilde evrimleşme olacaktır.
Mesela homoseksüelliğe karşı tavırdaki değişime bakalım. Hayatım içinde illegal bir olgu iken şu anda birçok ülkede değişim yaşanıyor. Birçok ülkede evlenmeleri yasallaştı. Çok açık ki; her legal değişim ya da politik değişim, mesela gay evlilikler vb. toplumdaki değişimin yansımasıdır.
Toplumdaki değişimin sebebi değildir!! Tekrar ediyorum, değişimin sebebi değildir, toplumun belirtileridir!! Homoseksüellere olan tolerans sıradan insanlardan başladı, politikacılardan değil!! Diğer bir örnekte; ırkçılıktır. Kimse insanların renklerine göre ayrım yapalım diye ortaya çıkmadı. Kimse bu fikrin kâşifi değil. Ama bir şekilde ortaya çıktı.
Doğal seleksiyon ve evrim teorisi, Charles Darwin tarafından 1859'da keşfedildi, ama biyoloji dışında pek çok alanda da uygulanıyor, yanlış mıyım? Örneklere baktığımızda genetik sistem dışındaki alanlarda devam ettiğini görebiliriz, kültür gibi!! Bu nedenle olsa gerek, toplumdaki değişen kültürü anlatmanın en güzel yolu evrim teorisidir. #evrimteorisi #Darwin #ekonomi #seleksiyon

Niçin evrim olumlu ilerliyor?