GÜNDEM

OVP vs 2023 hedefleri

Author

Türkiye'nin ekonomik serüveninde önemli diyebileceğimiz bir dönem; 2012 sonunda Cumhuriyetin 100'üncü yılı olan 2023 için bazı hedefler açıklanmıştı. Hatırlayalım; işsizlik %5, ihracat 500 milyar Dolar, kişi başına gelir 20 bin Dolar olacak. Milli gelir yani GSYH 2 trilyon Dolar olacak, büyüme oranı sürdürülebilir şekilde %7'e çıkarılacak, cari açık devri kapanacak, cari fazla dönemi başlayacak. 46 milyon turist ağırlanıp, 50 milyar Dolar turizm geliri sağlanacak, vs…

OVP vs 2023 hedefleri

2012'de hedefler açıklandıktan sonra 2013'te milli gelir 951 milyar oldu. Peki, Orta Vadeli Programa (OVP) göre 2020 hedefi nedir? 1.083 milyar Dolar. 2023 hedefine ulaşabilmek için %85 artış gerekiyor, hem de 3 yılda!!

Türkiye son üç yıldaki (2014 - 2015 - 2016) büyüme oran ortalaması %4,8'dir. OVP'ye göre 2017'de %5,5 büyümesi bekleniyor, bu gerçekleşebilir bir değer çünkü KGF kredileri, sektörel teşvik ve vergi indirimleri, kredi ve teşviklerle tetiklenen iç talep, büyümeye önemli katkı sağlamış görünüyor. Katkı sağlayan diğer etken ise, önemli bir ihracat kapımız olan Avrupa'daki toparlanmadır. Peki, 2017 - 2020 arasındaki 3 yıllık OVP'nin büyüme hedefi nedir? %5,5!! Tuhaftır ki; 2023 hedeflerinde büyümenin sürdürülebilir şekilde %7 olması planlanmıştı.

2016 yılında işsizlik oranı %10,9'du. OVP'ye göre 2020'de %9,6 olacak! Buraya kadar makul, iyi de 2023 hedefi neydi? %5!! İşsizliğin 3 yılda %4,6 düşürülmesi mümkünse neden yıllardır %10 seviyesinde gidiyor.

2013 yılı ihracat hacmi 162 milyar Dolardı. 2020 hedeflerinde ihracat hacmi %20,3 artırılarak 195 milyar Dolara çıkartıldı. 2023 hedefi olan 500 milyar Dolara tırmanması için ihracatın 3 yılda %156,4 yükselmesi lazım. İyi de ihracat 2015 yılında %10, 2016'da %1 düşmüştü.

2013'te kişi başına milli gelir 12.480 Dolardı. OVP'deki 2020 hedefi 13.024 Dolar yani %4,4 artmış. Peki, 2023 hedefi nedir? 20.000 Dolar, demek ki üç yılda %53,5 yükselmesi gerekiyor.

2023 hedeflerinde cari açığın, cari fazlaya dönmesi bekleniyor. 2016 yılında cari açık; 32,6 milyar Dolardı. 2015'te 32,1 milyar Dolar, 2014'te ise 43,6 milyar Dolardı. 2020 yılı cari açık hedefiyse 41,9 milyar Dolar. 2020 - 2023 arası cari açığın, cari fazlaya dönüşmesi için sihirli bir değnek ile açığın 42 milyar Dolarlık bölümünün yok olması gerekiyor. Bu nasıl olacak? Bilmiyorum.

2023 hedefleri içinde 46 milyon turist ağırlayıp, 50 milyar Dolar gelir sağlanması öngörülmüştü. 2003 - 2016 yılları arasında turizmden sağlanan en yüksek gelir 34,53 milyar Dolardı. 2014 yılında çıkılan bu zirveden takip eden yıllar içinde kademeli olarak düşüldü. 2017 beklentisi ise, 27 milyar Doların altında olacağı şeklinde.  

Foto: http://www.womenonbusiness.com/the-5-easiest-ways-to-build-business-credit/