KADIN

TÜİK'e göre kadınlar aileleri izin vermediği için eğitimi bırakıyor

Author

TÜİK 2016 yılı aile istatistiklerini açıkladı. Bu istatistikler çok konuşulacak! Araştırma sonuçlarına bakıldığında, Türkiye'nin geçen dönemde kötü çıkan PİSA değerlerine pek şaşırmamak lazım. Hatırlarsanız, PISA 2015 sonuçlarına göre Türkiye'nin fen, matematik ve okumada 2003'ten beri yükselen puanları 2015'te düşerek, 12 yıl önceki sonuçların bile altına gerilemişti. Sıralamada ise Türkiye, 70 ülke içinde fende 51'inci, matematikte 48'inci, okumada 49'uncu olmuştu!!

Adrese dayalı nüfus kayıt sistemi sonuçlarına göre; Türkiye'de 2012 yılında 3,7 kişi olan ortalama hanehalkı büyüklüğü azalarak 3,5'e düşmüş. Anlaşılan o ki, ülkenin büyük bir kısmında aileler 2 değil, 1 çocuk sahibi olmayı tercih eder hale gelmiş.

TÜİK'in "çekirdek aile" diye bir tanımı vardır. Çekirdek aile; yalnızca eşlerden veya eşler ve çocuklarından veya yalnız ebeveyn ve en az bir çocuktan oluşan ailedir. Sonuçlara göre çekirdek aileden oluşan hanehalkı 2014'de %67,4 iken 2016'da %66,4'e düşmüş. Yani ailelerin akrabaları ile birlikte yaşama oranı azalmış. Öte yandan, tek kişilik aileler, 2014'te %13,9 seviyesinden 2016'da %14,9'a yükselmiş.

TÜİK çalışmasının en çarpıcı verisi eğitim devamlılığı bölümünde; 2016 sonuçları; eğitime devam etmek istemesine rağmen eğitimini yarıda bırakan 15+ yaştakilerin oranı %18,3 oldu. Eğitimini yarıda bırakanların, yarıda bırakma nedenlerine bakıldığında; ilk olarak %45,5 ile ekonomik nedenler, ikinci olarak %22,7 ile ailenin izin vermemesi, son olaraksa %12,3 ile eğitimde başarısızlık görülüyor.

Eğitimini yarıda bırakanların eğitimi bırakma nedenlerini cinsiyete göre ayrıştırdığımızda; erkeklerin en çok %58,7 ile ekonomik nedenler, %16,6 ile eğitimde başarısızlık ve %7,5 ile ailenin izin vermemesi sebebiyle, kadınların ise en fazla %38,1 ile ailenin izin vermemesi, %32,3 ile ekonomik nedenler ve %9,5 ile evlenme/nişanlanma/anne olma/hamile kalma sebebiyle eğitimlerini yarıda bıraktıkları gözleniyor.

Diğer şaşırtıcı kısım ise, araştırmanın evlilik bölümünde. 2016 sonuçlarına göre; 15+ yaşta olup evlilik deneyimi yaşamışların eşleri ile nasıl tanıştıkları incelendiğinde, ülke genelinde bireylerin %49,8’inin eşleri ile aile ve akraba çevresinden, %28,2’sinin komşu ve mahalle çevresinden, %10,3’ünün ise eşleri ile arkadaş (okul ve iş dışı) çevresinden tanıştıkları görülüyor. Dahası evlilik deneyimi yaşamış bireylerin eşleri ile akraba olup olmadıkları incelendiğinde, bireylerin %23,2'sinin eşi ile akraba olduğu görülüyor.

Foto: http://www.sozcu.com.tr/2016/egitim/kiz-ogrenciler-444-uygulamasiyla-orgun-egitim-disina-itildi-1150785/

TÜİK'e göre kadınlar aileleri izin vermediği için eğitimi bırakıyor