IŞ & EKONOMI

Üç kez kontrol ettim, JP Morgan haklı!

Author

JP Morgan’ın Haziranın ilk günü yayınladığı ekonomik araştırma raporunda, hükümetin uyguladığı mali teşviklerin bütçe açığını artırdığı belirtilmiş.

Hakikaten öyle mi? Gelin birlikte hesaplayalım. 2015'in ilk çeyreğinde bütçe fazlası vardı; 46 milyon TL, 2016'nın aynı döneminde ise 5,4 milyar TL bütçe açığı oldu. Peki, 2017? 2017'nin ilk çeyreğindeki bütçe açığı 15 milyar TL. İnanılmaz değil mi? O kadar artmış ki, inanamadım ve üç kere kontrol ettim.

2016'nın ilk çeyreğindeki büyüme yeni hesap sistemine göre 561,2 milyar TL'sıydı. Tahminlerime göre 2017'nin ilk çeyreğindeki büyüme oranı %4 olacak. Eğer bu değeri kabul edip hesap yaparsak bu yılın ilk çeyrek değeri 583,6 milyar TL'sına ulaşacak.

Bütçe açığını yani 15 milyar TL'sını, ekonomik büyüklük değerine (583,6 milyar TL) oranladığımızda ise sonuç %2,56'dır. Eğer büyüme %4'ten daha az olursa bu oran yukarı çıkar. Hemen hatırlatalım Maastricht kriterlerine göre üye ülke bütçe açığının GSYİH’sına oranı %3’ü geçmemelidir.

Dönelim JP Morgan'a… Diyor ki; "Mali genişlemenin devam etmesi yatırımcı güvenini zedeleyebilir ve sermaye girişleri için cesaret kırar. Erken seçim olmaması durumunda teşviklerin yılın ikinci yarısında geri alınmasını bekliyoruz." JP Morgan'a göre; bütçe açığı yıl ortasında GSYİH’nin %2,5’ini aşacak fakat yılsonunda %2,1 seviyesine geri dönecek.

Az önce yaptığımız hesapta da gördüğünüz gibi ilk çeyrek oranı %2,5 civarında. Bu değerin yılsonunda %2,1 seviyesine inmesi içinse ya büyüme %4'ün üzerine çıkmalı ya da JP Morgan'ın dediği gibi hükümet teşvik paketlerini uzatmamalı. Kanımca teşvik paketlerini sınırlamak büyümeyi %4'ün üzerine çıkartmaya nazaran daha kolay. Bakalım hükümet nasıl bir yol haritası çizecek? #bütçe

Foto: http://www.huffingtonpost.com/2013/08/12/jpmorgan-london-whale_n_3744787.html

Üç kez kontrol ettim, JP Morgan haklı!