Altıncı hisse sahip misiniz?

Altıncı hisse sahip misiniz?

Dr.Glassss
Author Dr.Glassss
Kişisel
Collection Kişisel
Altıncı hisse sahip misiniz?

Kuşkucu insanlar, altıncı hissin yalnızca filmlerde var olan bir olgu olduğu konusunda daima ısrarcı olmuşlardır. Ancak, bir şeyi içgüdüsel olarak bilmenin esrarengiz hissini deneyimlemiş olan kişilerce varlığı su götürmez bir gerçek. Günümüzde bilim insanları, Akılgözü olarak adlandırdıkları bir tür altıncı hissin var olduğuna dair kanıt bulduklarına inanıyorlar. 

Altıncı hisse sahip misiniz?

Aynı zamanda bu tür bir yeteneğin, insanları tehlike sinyali veren ufak görsel ipuçlarına karşı korumak amacıyla milyonlarca yıl boyunca gelişmiş olabileceğini ileri sürüyorlar. Bu da hayatta kalma mücadelesinde bizlere avantaj sağlıyor.

Bilim insanları, gönüllülere yapmış oldukları testlerde, değiştirilen bir resimdeki değişikliğin ne olduğunu söyleyemedikleri halde, değiştirildiğinin farkında olmaları sonucu altıncı hissin varlığını açıkca göstermiş oldular.

Altıncı hisse sahip misiniz?

Gönüllüler, kısa bir süreliğine kendilerine gösterilen görüntünün, son gördüklerinden sonra değiştiğine dair "içgüdüsel bir his" yaşadıklarını bildirdi. Çalışmayı yönlendiren Psikolog Dr. Ronald Rensink, “Bu tesirin, altıncı hisse dair pek çok inanca açıklık getirdiğini düşünüyorum” dedi.

Dr. Rensink, bir odaya girildiğinde herhangi bir şeye el sürmeden odada değişiklik yapılmış olduğu hissine kapılma sürecinde, Akılgözü’nün devrede olabileceğine inanıyor ve "Bu iyi bir ikaz sistemi olabilir" diye ekliyor. Ona göre, Akılgözü’nü hiç deneyimlememiş olanlar büyük ölçüde, sezgilerini görmezden gelmek suretiyle daha rasyonel yollar seçen insanlar oluyor.

Bunun yanında Akılgözü, diğer duyuları da etkileyebiliyor. Örneğin göremiyor olsanız dahi işitme duyunuz ile arkanızda birisi olduğunu hissetmeniz büyük bir ihtimal.

Be the first to like it!

Comments

avatar

People also liked

Related stories
1.Diving into a Saturated Market
2.How Heavy Is a Glass of Water
3.The Americans and Their Workplace; A British Perspective
4.How My Wife Introduced Me to My Ex-Girlfriend
5.Losing Your Job to a Machine; The Positive Side of It
6.The Most Uplifting Tv Series of All Times
7.How I Never Let Time Defeat My Spirit
8.Tech Giants' Tyranny: Google Is Developing a Censored Search Engine for China
9.The Surprising Truth Behind Opioid Addiction in America
10.Kit Harington and Emilia Clarke  
500x500
500x500