İlahi Komedya'nın Rönesans ile ilişkisi

İlahi Komedya'nın Rönesans ile ilişkisi

Dr.Glassss
Author Dr.Glassss
Kişisel
Collection Kişisel
İlahi Komedya'nın Rönesans ile ilişkisi

Dante Alighieri'nin İlahi Komedya'sının her ne kadar romantik bir aşk konusu olsa da Rönesans, aydınlanma ve ilerici düşünce yapısına gönderme yapan bir yapısı da mevcuttur. 

Rönesans kelime anlamı olarak yeniden doğuş anlamına gelmektedir. Rönesans'tan ve aydınlanma fikrinden önce özellikle batılı ülkeler ağır bir kilise baskısı altında kalmıştır. Rahiplerin ve din adamlarının dini kullanarak halktan faydalanmaları onları yönetmeleri, halkın hem cahil kalmasına hem de korku içinde yaşamalarına sebep olmuştur. Bilim adamlarının İspanyol Engizisyonu'nda canlı canlı yakılması bilimin ilerlemesine vurulan en büyük darbelerden biridir. 

İlahi Komedya'nın Rönesans ile ilişkisi

Rönesans ve Hümanist düşünce yapısı bu baskıya tam anlamıyla karşı çıkan ve halka aydınlanma yolunda destek çıkan onlara yol gösteren bir düşünce yapısıdır.

İlahiya Komedya'da bu anlamda oldukça başarılı bir eserdir. 

Rönesans yapı olarak "Cennet" kavramının öldükten sonra ulaşacağımız bir yer olarak değil, yaşadığımız dünyayı Cennet'e dönüştürme düşüncesine dayanmaktadır. Dünyayı ise Cennet'e ancak bilim ve sanat ile çevirebiliriz. 

Dante Alighieri eserinde cehennem ve cennet tasvirini şu şekilde yansıtmıştır. Cehennem'e olan yolculuğunda orda rahipleri, din adamlarını büyük liderleri görmüştür, Cennet'te ise sanatçıları, bilim adamlarını ve aydın kişileri görmüştür. 

Bu tasvir ile Dante hem Rönesans yapısını savunmuş, hem de halkı aydınlanma yolunda teşvik etme amaçlı eserinde bu tür anlatılara yer vermiştir. Bu şekilde halkı fanatik inançlardan ve korkudan arındırıp, bilime ve sanata daha çok değer verilmesinin önemini vurgulamıştır.

Be the first to like it!

Comments

avatar

People also liked

Related stories
1.Diving into a Saturated Market
2.How Heavy Is a Glass of Water
3.The Americans and Their Workplace; A British Perspective
4.How My Wife Introduced Me to My Ex-Girlfriend
5.Losing Your Job to a Machine; The Positive Side of It
6.The Most Uplifting Tv Series of All Times
7.How I Never Let Time Defeat My Spirit
8.Tech Giants' Tyranny: Google Is Developing a Censored Search Engine for China
9.The Surprising Truth Behind Opioid Addiction in America
10.Kit Harington and Emilia Clarke  
500x500
500x500