Propaganda aracı olarak sinema

Propaganda aracı olarak sinema

Dr.Glassss
Author Dr.Glassss
Sinema/Haber
Collection Sinema/Haber
Propaganda aracı olarak sinema

Sovyet Rusya, Sovyet propagandası yapma konusunda oldukça profesyoneldi.  Özellikle Stalin sinemayı inanılmaz bir propaganda aracı olarak kullanmıştır. Sinema, Sovyet Rusya döneminde oldukça popüler bir olaydı, filmler özellikle halka ve işçi sınıfına ithafen çekildi. Stalin'in yayınladığı Sinema Nizamnamesi'nin ardından sinemanın kontrölü tamamen Stalin'in eline geçmiştir. 

Nizamname'de şu noktalar yer almaktadır:

1) Çekilen filmler Stalin'in ve Sovyet yönetiminin kontrolü altında gerekli bulundukça sansürlenecektir.

2) Totaliter Sovyet rejimine karşıt fikir taşıyan filmler çekilmeyecektir.

3) Filmlerde işçi sınıfının önemi vurgulanacak.

4) Batı ülkelerinin özellikle Amerika gibi kapitalist ülkelerin rejimleri eleştirilecek.

Bunlar nizamnamede geçen ana başlıklar. Stalin'in amacı sinemayı kullanarak halkı manipüle edip istediği o Mükemmel çalışan Sovyet Rusya sistemini empoze etmekti.

Örnek filmler ise...

Dziga Vertov-Kameralı Adam belgeseli

Propaganda aracı olarak sinema

Belgeselde özellikle bazı sahnelerde mekanik çalışan sistemlere vurgu yapılmıştır. Mekanik bir sistemin düzgün çalışması için mekaniğin içinde bulunan en küçük parçaya bile ihtiyaç olduğu vurgusu yapılmıştır. Bu tür noktalara değinerek işçi sınıfını etkilemeye odaklanılmıştır. 

Bir diğer örnek...

Sergei Eisenstein-Potemkin Zırhlısı

Propaganda aracı olarak sinema

Başlı başına bir başyapıt. Sergei Eisenstein Sovyet Rusya'nın en önemli yönetmenlerinden biri olarak nitelendirilir. Potemkin Zırhlısı'da en önemli filmler arasında yer alır. Filmde işçi sınıfını etkileyen, Çarlık Rusya'nın çöküşünü simgeleyen sahneler ve betimlemeler yer almaktadır. 

Sovyet döneminde sinema tamamen bir beyin yıkama aracı olarak kullanılmış. 

Günümüzde de durum pek değişmedi aslında Sovyet propagandasına maruz kalmıyor olabiliriz ama Hollywood sinemasına kesinlikle maruz kalıyoruz. Algımız ve sevdiğimiz ve ilgilendiğimiz şeyler dahi yönlendiriliyor.

Be the first to like it!

Comments

avatar

People also liked

Related stories
1.Tech Giants' Tyranny: Facebook and Its Constant Lies
2.HOW TO DEAL WITH MENTAL STRESS IN THE WORKPLACE
3.Mueller Hoax Ends No Collusion and No Obstruction.
4.How Heavy Is a Glass of Water
5.The Americans and Their Workplace; A British Perspective
6.How My Wife Introduced Me to My Ex-Girlfriend
7.Nuclear Power Might Be Our Best Bet Against Climate Change
8.Losing Your Job to a Machine; The Positive Side of It
9.The Most Uplifting Tv Series of All Times
10.The Surprising Truth Behind Opioid Addiction in America
500x500
500x500