Sizin Batıl İnancınız Nedir?

Sizin Batıl İnancınız Nedir?

Dr.Glassss
Author Dr.Glassss
Kişisel
Collection Kişisel
Sizin Batıl İnancınız Nedir?

Batıl inanç, olaylar veya objeler arasında doğa bilimleri ile açıklanması mümkün olamayan ve/veya çelişen şekilde yani doğaüstü olarak nedensellik ilişkisi kurmaktır. Örneğin önünüzden kara kedi geçmesinin uğursuzluk getireceğine inanmak bir batıl inançtır, çünkü kimse bunun size uğursuzluk getireceğini kanıtlayamaz ya da sizin uğursuzluk olarak tanımladığınız şey bir başkasın için uğursuzluk olmayabilir. 

Bunlara ek olarak her türlü büyü ve fallar da batıl inanç olarak kabul edilir. Eski dini inançların (paganizm, şaman inanıcı, çok tanrılı dinler gibi) bir kısmı da zamanla batıl inançlar olarak toplumun kültüründe yaşamaya devam ederler. Bugün gerek Türkiye’de gerek Dünya’da bunun birçok örneği vardır.

Sizin Batıl İnancınız Nedir?

Batıl inançların kökeni çok eskilere dayanır. İnsanlar kötü hava koşulları, hastalıklar gibi neden sonuç ilişkisi kuramadıkları şeyleri batıl inançlarla ilişkilendirmişlerdir. Bugün doğa bilimleri yardımıyla birçok şeyi açıklayabilmemize rağmen insanların çoğu hala batıl inançlara inanmaktadır bunun nedeni batıl inançların derin kültürel ve geleneksel bağlarıdır.

Aşağıda Dünya’dan ve ülkemizden bazı batıl inanç örneklerini inceleyebilirsiniz.

Batıl inanç örnekleri

Astroloji, tarot, el ve kahve falları.

Bir yerde bir baykuşun üç kez ötmesinin oraya ölümü getireceğine inanılır.

Açık merdivenin altından geçmek oluşan üçgeni bozmanın, Hristiyanlarca kutsal sayılan görülen kutsal üçlemenin bozulmasına neden olduğuna, kişinin şeytan ile bir anlaşma yaptığına ve kötü şans getireceğine inanılır.

Kulağınız yanıyorsa bu birinin sizin hakkında konuştuğunun işaretidir. Eğer sol kulağınız yanıyorsa kötü şekilde, sağ kulağınız yanıyorsa iyi şekilde anıldığınıza işaret olarak görülür.

Durup dururken evin içindeki köpeğin havlamasının hane içinde birinin hastalanacağının işareti olduğuna inanılır.

Birçok farklı kültürde kapalı alanda şemsiye açmanın kötü şans getireceğine inanılır.

Suya, denize taş atmanın kişiye kötü şans getireceğine inanılır.

Yeni eve taşınırken eski evdeki süpürge yeni taşınılan eve götürülmez.

Sol avcunuz kaşınıyorsa elinizden para çıkacağına, sağ avcunuz kaşınıyorsa para geleceğine inanılır.

Süpürgeyle vurulan kişinin tembel olacağına inanılır.

Birinin yarım bıraktığı suya, su ekleyerek içmenin kötü kader getireceğine inanılır.

Eğer ay bakır rengiyse o gün çok fazla insan ölmüştür, onların kanı ayı boyamıştır.

Gökkuşağının altından kişinin cinsiyeti değişir.

Önünüzden kara kedi geçmesi uğursuzluktur.

Sizin Batıl İnancınız Nedir?

Türkiye’deki batıl inançlar

Mezarlıklardaki ağaçları kesenler çarpılır.

Türbeden bir şey çalan kişi çarpılır.

Mezarlığı parmak ile göstermek, kişinin parmağını kurutur.

Elden ele bıçak ya da makas verilmez, eğer verilirse bu ileride o kişilerin arasının bozulmasına sebep olur.

Yattığınızda çoraplarınızı çıkarıp yatağın baş tarafına koymanız, ömrünüzü kısaltır.

Eğer bir evin başında baykuş öterse, o evde bir ölüm ya da felaket olur.

Ekin olan tarlada cinsel birliktelik yaşanırsa, o tarlanın bereketi olmaz.

Hamile kadın aş erdiğinde neye bakarsa çocuk ona benzer.

Gece ıslık çalınmaz.

Değirmende öğütülen ilk unla yapılan ekmekten yiyen kişinin eşi ölür.

Kapı eşiğinde duran iftiraya uğrar.

Ayakkabılarını, terliklerin ters durması hastalık işaretidir.

Akşam sakız çiğnenmesi hoş değildir, çiğnen sakız ölü etidir.

Yıldız kayması birinin öldüğüne işarettir.

Kaynayan suya bıçak sokulması iyi değildir.

Gözünüz dalarsa bu misafir geleceğine işarettir.

Hıçkırıyorsanız biri sizi anıyor demektir. O kişinin ismini düşündüğünüzde hıçkırığınız geçer.

İki bayram arası nikah yapılmaz.

Uzağa giden kişinin ardından su dökmenin hem o kişinin yolunda kazaya belaya uğramayacağına hem de daha çabuk geleceğini sağlayacağına inanmak. 

Be the first to like it!

Comments

avatar

People also liked

Related stories
1.Diving into a Saturated Market
2.How Heavy Is a Glass of Water
3.The Americans and Their Workplace; A British Perspective
4.How My Wife Introduced Me to My Ex-Girlfriend
5.Losing Your Job to a Machine; The Positive Side of It
6.The Most Uplifting Tv Series of All Times
7.How I Never Let Time Defeat My Spirit
8.Tech Giants' Tyranny: Google Is Developing a Censored Search Engine for China
9.The Surprising Truth Behind Opioid Addiction in America
10.Kit Harington and Emilia Clarke  
500x500
500x500