DÜNYA

Bugün 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü

Author

Bir ülkenin gelişmişlik düzeyi hesaplanırken kız çocuklarının eğitim düzeyi önemli bir yer tutar. Çünkü bir kadınlar bir ülke nüfusunun en az yarısını oluşturur ve onların üretime katılması büyük bir fark yaratabilir.

Bugün 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü

Kadınların iş gücüne katılmadığı, kız çocuklarının okuyamadığı ülkelerin çoğunun yoksul olması bir tesadüf değil elbette.

Bugün 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü

Fakat birçok ülkede kız çocukları erken yaşta evlendirilerek eğitim hayalleri çalınıyor. Birleşmiş Milletlerin yaptığı bir araştırmaya göre her yıl 7 milyon 500 bin kız çocuğu bu şekilde istismar ediliyor. Sadece Türkiye'de 2015 yılında 31,337 çocuk evlendirilmiş.

Bugün 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü

Bu durumun en yoğun olarak yaşandığı ülkeler Batı ve Orta Afrika ülkeleri. Gelişmemiş ülkelerde erken yaşta evlilik bir sorun olarak değil de gelenek olarak görülüyor. 

Bugün 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü

Ancak moralleri bozmaya gerek yok. Deutsche Welle'nin yaptığı bir araştırmaya göre 2015-2017 yılları arasında tam 9 ülkede çocuk evliliği oranları düşürüldü. Yavaş da olsa ilerleme kaydediyoruz diyebiliriz.