ДРУГОЕ

Mənim çəkdiyim foto silsiləsindən.

Yazar

(Bakı Bibi heybət məscidi)

Mənim çəkdiyim foto silsiləsindən.