DIĞER

Veliye sesleniş – 7: Sağlıksız ailede gizli kurallar

Author

Bu noktaya dek sağlıklı iletişim ve sağlıklı aile yapısı üzerine oldukça konuştuk. Bir bakalım; sağlıksız aile nedir, ne değildir? Geriye kalan 6 serimizde aile içi iletişimden, kurallardan, çatışmalardan, sorun çözme yöntemlerinden bahsettik. 

Veliye sesleniş – 7: Sağlıksız ailede gizli kurallar

Basit bir çıkarım yapmak istersek, sağlıksız aile iletişimin oluşmadığı, kuralların bulunmadığı, dayanışma ve güven ortamının sağlanmadığı, çatışma konularının tekrarlandığı ailedir. Sağlıksız ailede kuralların sınırları belli değildir. Yönelimseldir ve bilinçaltında tetikte bekliyor gibi bir anda ortaya çıkabilmektedir. İçerik de çoğu kez gibi veya açığa çıkmamıştır. Ortada belirli bir şey olmadığı için herhangi bir ileriye taşıyıcı tartışma da yaşanamaz.

- Denetleme

Ergen-genç, duygu ve düşüncelerini ifade ederken hep bir korku içindedir. Ya da duygularını tam ifade edemez ve bastırır. Söyleyeceklerini hep önceden planlar ve hata yapma korkusu taşır. Bu nedenle ergen her davranışını hesap ederek geçirir. Her sözünü tartar. Bu kaygı ve denetleme duygusu nedeniyle ergenin-gencin sözleri ile yaptıkları arasında genellikle bir zıtlık ve çelişki görülür.bu nedenle çoğu zaman çocuklar, kişisel saydamlığını kaybederek maskeli balodaymış gibi rollerini oynarlar ve riyakar davranırlar. Dahası, sosyal ortamda yüzeysel ilişkiler kurarlar. Bu tür denetlemeci ailelerle bu nedenle bir güven ortamı oluşturulamaz.

- Mükemmelliyetçilik

Nedense yapılan her işe, girilen her sınavda ergenin mükemmel olması beklenir. Aslında, mükemmeliyetçilik kişinin kendi gerçeğinin hiçbir değeri olmadığını, kendi düşünüş ve değerlendirilişinin önemsiz olduğunu ifade eder. Önemli olan, sadece başkalarının görüşü ve verecek olduğu değerdir. Maalesef böyle bir ortamda yetişen çocuğun temel duygusu umutsuzluk, yetersizlik, değersizlik, tedirginlik ve güvensizliktir.

- Suçlama

Suçlama, olayları olduğu gibi kabul edememenin sonucudur. Yapılan suçlamalar her şeyin denetim altında tutulması gerektiğini ya da yapılan her şeyin kesinlikle mükemmel olması gerektiğini ima eder. Bunu da bir zorunluluk gibi dayatır. Ne yazık ki bu durum da ergendi öz saygının azalmasına, kaygı ve utanç duygusunun oluşmasına sebep olur.

- Beş temel özgürlüğün inkarı

Sağlıksız ailede kişilerin doğal olarak geliştirdikleri algılama, duygu, düşünce, davranış, arzu ve amaçları inkar edilir. Mesaj: ‘’İçinden geldiği gibi değil; mükemmelliyetçi ve baskıcı kurallara uyarak, başkalarının senden beklediği biçimde algıla ve davran!’’ yönündedir. Emir kipi taşır: ‘’ Duygulan, düşün, davran, arzu et, amaç edin! ‘’ bağlamındadır. Kişi böylelikle kendi gerçeğini inkar eder. Dışa bağımlı, kendi iç dünyası ile ilişkisi kopuk bir birey meydana gelir.

- Konuşmanın yasak olması

Konuşmanın yasak olduğu bir noktada çeşitlilikten ve gelişimden bahsedemeyiz. Sağlıksız bir ailede de özellikle çocukların konuşmasına izin verilmez. Bu durum da çocukların değersiz hissetmesine neden olur.

- Küskünlük ve kırgınlıkların sürdürülmesi

Aile içindeki kırgınlık ve küskünlüklerin sürdürülmesi diğer üyeleri gerer, üzerine alınmalarına sebep olur, suçluluk duygusu yaratır, yeme ve uyku bozukluklarına yol açar, empati yoksunluğu doğurur ve duygusal boşluk duygusuna yol açar. En önemlisi de kişilerin birbirini anlaması ve sorunların çözülmesini engeller.