POLITICS

Doğrular ve Yanlışlar

Author
Doğrular ve Yanlışlar


Tarih boyunca insanların doğru ve yanlış algısı sürekli değişmiş ve hala bölgeden bölgeye, dinden dine, kültürden kültüre değişmeye durmadan devam etmektedir.

Hatta farklı bir ailenin, farklı bir bireyin dahi doğru ve yanlış algısı sizinkinden farklı olabilmekte.

Zamanında bir çok kişinin "doğru" olarak kabul ettiği şeyler (Avrupa'da cadı yakmak, dünyanın düz olmasi vs.) günümüz şartlarında sadece yanlış değil komik olarak adlandırılmakta.

Doğru ve yanlış tanımı sadece zamana bağlı olarak değil, içinde bulunduğumuz coğrafyadan coğrafyaya değişir.

Biraz google üzerinde araştırır isek herkesin bulabileceği bazı yasa dışı aktiviteler aslında bir iki sınır ötemizde yasal bir durum haline geliyor (devletlerin uyuşturucu, alkol politikaları gibi).

Bu yüzden, bir daha bir başkasını "yanlış" yaptığı konusunda yargılandığımızda, aslında yargılandığımız şey ne yaptığı değil bunu nerede yaptığıdır.

Saygılarımla