TARIH

Ankara'nın başkent olacağını söylemişti! Üçüncü Dünya Savaşı kehaneti tutar mı?

Author

Osmanlı'da dördüncü Murad'ın ölümünden, günümüzde Ankara'nın başkent olacağına dair kehanetleri olan iki ünlü müneccim Kâhin Müştak Baba ile Müneccimbaşı Hüseyin Efendi kendi idamlarını da bilmişlerdi. İşte Osmanlı'nın Nostradamus'u olarak anılan müneccimler hakkında bilinmeyenler...

Ankara'nın başkent olacağını söylemişti! Üçüncü Dünya Savaşı kehaneti tutar mı?

İlk çağdan itibaren hemen hemen tüm devlet yöneticileri tarih ve gelecek hakkında bilgi almak istediler. Bu nedenle yüzlerce kahinin isminin dolaştığı tarihin tozlu sayfalarında Osmanlı'dan da iki ünlü kahini bulmak mümkün. Osmanlı'da 17'inci yüzyılda yaşamış Müneccimbaşı Hüseyin Efendi ve 19'uncu yüzyılda yaşamış olan Müştak Baba astronomi ve matematiği çok iyi bilen iki kahindi. Osmanlı'nın Nostradamus'u olarak anılan ve tahminlerini astroloji ve matematiği birleştirerek yapan bu iki müneccim farklı dönemlerde yaşamış olsalar da benzer yöntemlere başvuruyorlardı.

Ankara'nın başkent olacağını söylemişti! Üçüncü Dünya Savaşı kehaneti tutar mı?

Osmanlı'da müneccimlik ciddiye alınan önemli bir işti. Müneccimler fal işleriyle ilgilenmezlerdi. Sadece yıldızları inceleyip bir 'Ahkam Takvimi' oluşturan müneccimler, Ramazan tarihlerinden bayram günlerini ve namaz vakitlerini belirlemek gibi görevleri vardı. 17'inci yüzyılda yaşamış olan Müneccimbaşı Hüseyin Efendi 1640’ta yaptığı ahkâm takviminde Dördüncü Murad’ın ve Sultan İbrahim’in öleceğini önceden bildi. İki büyük kehaneti sayesinde şöhret kapıları açılan Hüseyin Efendi Dördüncü Mehmed’in öleceğini söyledi bu nedenle de canından oldu. Medrese eğitimini tamamladıktan sonra sarayda müneccimlik yapan Hüseyin efendi, Dördüncü Murad tarafından sınava tabii tutulmuş bu sınavı geçerek takdir gördü.

Ankara'nın başkent olacağını söylemişti! Üçüncü Dünya Savaşı kehaneti tutar mı?

1640 yılında hazıladığı ahkam takvimiyle Dördüncü Murad’ın öleceğini ve tahta bir başka padişahın geçeceğini söyledi. Dördüncü Murad’ın o sene bitmeden ölmesi üzerine Hüseyin Efendi'nin kehaneti tuttu.Öte yandan Sultan İbrahim döneminde de memleketin yaşadığı sıkıntılar insanların geleceğe dair merakını daha da artırdı ve tahminlerinde yine yanılmadı. Bu kehanetlerle birlikte şöhreti artan Hüseyin Efendi Dördüncü Mehmed’in padişah olacağını şifreli şekilde de olsa ifade ederek Osmanlı'nın en önemli isimlerinden biri oldu.

Ankara'nın başkent olacağını söylemişti! Üçüncü Dünya Savaşı kehaneti tutar mı?

1650 yılı için çıkardığı takvim Hüseyin Efendi'nin sonu oldu. Yıldızların hareketinde “vefat-ı Mehmed” ifadesinin bulunduğu hükmünü çıkardı ve o sene içerisinde Dördüncü Mehmed’in öleceğini, yerini bir başkasının alacağını söyledi.

Hüseyin Efendi'nin şöhreti nedeniyle ona cephe almış kişiler bu kehanetin tutmaması üzerine Dördüncü Mehmed'i etkileyerek Hüseyin Efendi'nin zindana atılmasına neden oldu. İstanbul’un dışına sürgün cezasından kaçan Hüseyin Efendi Silahdâr Kâtibi Sarhoş İsmail Ağa’nın İstinye’deki yalısında saklandı ve Dördüncü Mehmed’in annesi Tarhan Sultan’amektuplar göndererek affını rica etti. Hüseyin Efendi'nin mektuplarından haberdar olan düşmanlarının onun öldürülmesi için Dördüncü Mehmed'den izin aldığı sırada Hüseyin Efendi kendi ölümünü de tahmin etti. Saklandığı yerde kendi doğum tarihi üzerinde bazı hesaplar yapan Hüseyin Efendi saklandığı yerden bir kayıkla kaçmaya çalıştı. Hüseyin Efendi'nin kendi ölümü kehaneti doğru çıkmış saraymuhafızları tarafından Rumelihisarında yakalandı. Yakalandığı anda boğularak öldürülen Hüseyin Efendi'nin tüm serveti devlet hazinesine aktarıldı.

Ankara'nın başkent olacağını söylemişti! Üçüncü Dünya Savaşı kehaneti tutar mı?

1750 yılında Bitlis'te doğan Müştak Baba medresede okuduğu sıralarda tasavvufa merak saldı ve Kadirî tarikatine girdi. Zamanının kuvvetli bir şairi olan Müştak Baba “her harfin bir sayı değeri taşıması ve bu sayıların gelecekten haber almakta kullanılması” temeline dayanan “Ebced” sistemini kullanarak bir kehanette bulundu. Müştak Baba, tarihimizin “doğru çıkan tek gelecek tahmini” olan bu kehanetinde Ankara’nın 1923’te İstanbul’un yerini alıp başkent olacağını 100 küsur sene öncesinden söylüyordu. Müştak Baba'nın Ankara Kehaneti şöyleydi: “Güzeller beldesi ve Hacı Bayram’ın memleketi olan Ankara, 1341 yılında başlara tâc olacak ve İstanbul’dan -yani, şiirin yazıldığı zamanın başkentinden- farksız hâle gelecek”

Ankara'nın başkent olacağını söylemişti! Üçüncü Dünya Savaşı kehaneti tutar mı?

MÜŞTAK Baba'nın kehanetlerinde Türkiye'nin yakın gelecekte alacağı yolun haritası çiziliyor gibi. Bu kehanetlerde 2029 yılının özel bir önemi var. Müştak Baba, 2029 yılının Türkiye ve dünya açısından bir kırılma noktası olacağını düşünüyor. Bu kırılma Türkiye'nin taraf olacağı bir savaş da olabilir, tek vuruşluk büyük bir olay da. Müştak Baba'nın kehanetleri içinde İsrail'in çok özel bir yeri var. Yine en azından 100 küsur yıl önceden İsrail'in kurulmasına giden yolu açan siyonist kongreyi tarih vererek bilmişti...

Kaynak: CnnTürk