GÜNDEM

CHP Milletvekili Tanal’ın açtığı Hakan Fidan davasında flaş gelişme!

Author

"Başkan ve 2 üyeden karşı oy kararı geldi"

CHP İstanbul Milletvekili Avukat Mahmut Tanal, Hakan Fidan'ın MİT Müsteşarlığı'na dönmesi kararının, yürütmesinin durdurulması istemiyle İstanbul Bölge İdare Mahkemesi'nde dava açmıştı. Ancak Tanal’ın temyiz isteminin reddi istenmişti. O davaya 3 karşı oy geldi. Tanal, “Fidan’ın göreve dönmesi, kanuni olmadığı için dava açmıştım. Ancak temyiz isteğim reddedilmişti. Yeni gelişmeyle davamın haklılığını gösteren 3 karşı oy geldi” dedi.

CHP Milletvekili Tanal’ın açtığı Hakan Fidan davasında flaş gelişme!

Mit Müsteşarı Hakan Fidan, görevinden yorulduğu gerekçesiyle, milletvekili adayı olmak için istifa etmiş, seçilemeyince tekrar MİT Müsteşarlığına geri dönmüştü. CHP İstanbul Milletvekili Avukat Mahmut Tanal da Fidan’ın göreve dönüşünün anayasaya aykırı olduğunu ifade ederek dava açmıştı. Ancak Tanal’ın davası, kişisel, meşru ve güncel bir menfaat ilişkisi olmadığından, dava açma ehliyeti bulunmadığı gerekçesiyle, henüz dava görülmeden usulden reddedilmişti.

Davaya ilişkin yeni bir gelişme gerçekleşti. Tanal’ın, kararın temyizi ve bozulması isteğine katılan ve destek veren 3 karşı oy kararı çıktı. İdari Dava Daireleri Kurulu Başkanı ve 2 üyesi Tanal’ın dava açabilme ehliyetinin olduğuna ilişkin karşı oy kararı bildirdi. Karşı oy kararı ise şöyle;

Dava konusu edilen işlem, Milli Güvenlik İstihbaratını, devlet çapında oluşturmak, devletin milli güvelik siyasetiyle ilgili planların hazırlanması ve yürütülmesinde ilgili kurumların istihbarat istek ve ihtiyaçlarını karşılamak gibi ülkenin tümünü, dolayısıyla kamu yararını yakından ilgilendiren bir konuda, yapılan görevlendirme işlemi olduğundan; dava konusu işlemden vatandaş sıfatına sahip davacının etkileneceği açıktır. Bu durumda;

Dava konusu işlemin davacının meşru, kişisel ve güncel bir menfaatini etkilediği, dolayısıyla dava konusu işlemle davacı arasında bir menfaat ilgisinin kurulabileceği sonucuna varıldığından; davacının, bakılan davada sübjektif ehliyetinin bulunduğunun kabulü gerekmekte olup, temyiz isteminin kabulü ile temyize konu kararın bozulması gerektiği oyuyla, karara katılmıyoruz.

“3 karşı oy gösteriyor ki Fidan’ın göreve dönüşü düşündürücü”

Davası lehine, 3 karşı oy çıkan Tanal, şunları söyledi: “Açtığım davanın, ülkenin tümünü ilgilendirdiği için kamu yararı oldukça açıktır. Bu ülkenin bir vatandaşı olarak kamu yararına herhangi bir davayı açma ehliyetine sahibim. Açtığım davayı, görülmeden usulden reddetmek hukuken alınmış yanlış bir karardı. Biri İdari Dava Daireleri Kurulu Başkanı olmak üzere 2 üye benim gibi düşündüğünü beyan etmiştir. İktidarın baskı kurduğu yargı mensuplarına karşın hala hukuken ve vicdanen görevini yapan yargı mensuplarının olduğunu bilmek, demokrasi ve hukuk adına sevindiricidir. Bugün usulden reddedilen davamın kabulü için tekrar dilekçe vereceğim. Karşı oylar gösteriyor ki Hakan Fidan’ın göreve geri dönüşü düşündürücüdür.”

CHP Milletvekili Tanal’ın açtığı Hakan Fidan davasında flaş gelişme!
CHP Milletvekili Tanal’ın açtığı Hakan Fidan davasında flaş gelişme!