Battal Gazi
Battal Gazi 
Takıldığım her şeyi yazmak gibi bir merakım var