Arif-Jody

Arif-Jody

Semesta ini adalah kumpulan cerita demi cerita antar individu, yang saling berkaitan dan membuat dunia ini jadi lebih bergairah