EDEBIYAT

Şair Mustafa Seyit Sutüven Saygıla Anıyoruz

Author

 1908 Edremit - 14 Ekim 1969 İzmir Ortaöğrenimini Balıkesir Lisesi’nde tamamla dıktan sonra Edremit'te ticaret hayatına atıldı

Aruz, hece ve serbest vezinle yazdığı şiirlerde bir akıma ve serbest vezinle yazdığı şiirlerde bir akıma bağlı kalmadan, halk şiirinden ve Yunan mitologyasından esinlenen özgün şiirler yazdı.

Soyadını aldığı Sutüven Deresi üzerine yazdığı şiirle ünlendi.

 Şair Mustafa Seyit Sutüven Saygıla Anıyoruz

ŞİİR KİTAPLARI

Bütün Şiirleri (Ölümünden sonra, İş Bankası Kültür Yayınları, 1976)

UZAK

Uzağı sen bilir misin?

Hani çağırınca

En derin uykusundan eder

Kişiyi.

Boyunu bosunu göremediğin değil,

Sesini duyamadığın,

Tadını duyamadığın değil bir tanem!

Sağ avucundaki,

Dilinin ucundaki uzağı,

İçindeki uzağı

Paydosu!

(Bütün Şiirleri)

SUTÜVEN

Bir kayadan duman duman

On yedi metre atlayan

Dağ kokusuyla yüklü su.

Boşluğa fırlayınca, saç

Düştüğü yerde üç kulaç

Mavi su, ak köpüklü su.

Şi'rin elindesin bugün

Eski masalların bütün

Canlanacak birer birer.

"Akha"lılar da bir zaman

Şâir, ilâhe, kahraman,

Şi'rini burda içtiler.

Hepsi tapardı rengine,

Rastlamamıştı dengine,

Hiçbiri, mor Tesalya'da

Öyle füsunludur bu yer

Şi'rine borçludur "Homer"

Çünkü senindir "İlyada".

Eski, uzun zamanların

Tığ gibi kahramanların

Türküsüdür senin henüz.

Dağda hayât uyandıran

Taşları duygulandıran

Bir son ilâhesin henüz.

Afrodit olmadan ilâh

Dağdan inerdi her sabah

Elde gümüş hamam tası.

Burda çıkardı örtüden

Kimseye gösterilmeyen

Gerdanı, göğsü, kalçası.

Altına mavi mermerin,

Üstüne ak köpüklerin

Kurt gibi saldırırdı hep.

Kimseye belli etmeden,

Hırsla kucakladıkça sen,

Göğsünü kaldırırdı hep.

Burda "Mogol", "Yunan", "Mısır",

"Med", "Roma", "Türk" asır asır

Taptı döküldüğün yere.

Tanrıların konakları,

Orduların otakları

Burda ererdi göklere.

Söylediğim masal değil;

Atları, kahraman "Aşil"

Burda sulardı bir zaman.

Burda gezerdi "Keykubad",

Burda keserdi "Mihridat",

Burda içerdi "Antuvan"!

Göğse nasıl batarsa diş

Öyle derinden işlemiş

Taşlara "Hektor"un izi.

Söyle, bugün niçin, neden

Bunca ilâhlığınla sen

Kulluğa almadın bizi?

Halbuki bir "Yunan" kadar,

Hüsnüne her tapan kadar

Tapmayı biz de anlarız.

Bizleri başka görme sen;

Hüsnü, Hudâ kadar seven

Gönlü temiz adamlarız.

Hepsini at da bir yana,

Bâri o günlerin bana

Şi'rini söyle, tatlı su!.

Şi'rini, geldiğin yerin

Şi'rini, eski günlerin

Söyle, köpük kanatlı su!

(Bütün Şiirleri)

 Şair Mustafa Seyit Sutüven Saygıla Anıyoruz

 

 Şair Mustafa Seyit Sutüven Saygıla Anıyoruz