BILIM

Ray Klemens Uygulamaları

Author

Klemens kullanılacak olanın özellik ve gerekliliklerine ya da kablo tipine göre metalden, plastikten ya da porselenden üretilen, kablo bağlama işinde kullanılan bir elektrik aparatıdır. Klemensler genelde bağlanması gereken kabloların kalınlığına göre büyüklüğü seçilen ve bağlanacak kablo özellik veya sayısına göre değişen boyutlarda ve özelliklerde üretilen ürünlerdir. İnce kesitli kabloların elektrik akımını daha iyi iletmesi amacıyla kullanılan klemensler kalın kesitli kablolarda da sararak bağlamak tehlikeli ve zor olduğu için kullanılırlar. Farklı kesitteki kabloları birbirine bağlayınca ortaya çıkan uyumsuzluk sorunları klemens ile bağlama sonucunda ortaya çıkmaz. Klemesnler hem derli toplu bir görüntü, hem de güvenlik açısından yönetmeliğin de kullanımını zorunlu tuttuğu bir elektrik aparatıdır.

Klemens Özellikleri ve Çeşitleri

Klemensler simit(buat), şapkalı, ray, sıra ve lüstr(düz), t, paratoner, u, vidalı(tırnaklı), bakır boru klemensleri olarak birçok çeşitte ve özellikte üretilirler. Bağlanması gereken kablonun özelliklerine ve büyüklüğüne göre klemens tercihi yapılır. Klemens ile kablo bağlama işinde en dikkat edilmesi gereken taraf kabloların büyüklüğüne göre klemens seçmek ve bağlama yapılan kabloların yeteri miktarda açılmasını sağlamaktır. Bağlama işleminden sonra klemensin dışında kalan açık uçlar da güvenli bir şekilde kesilmeli ve bir tehlike arz etmediğinden emin olunmalıdır. Ayrıca bağlantı için iletkenlerin uçlarının tam olarak klemens vidasının altına gelmesi ve tamamen güvenli bir şekilde kapatılması da eklemede şarttır. Ray klemenslerse birçok uygulamada kullanılan özellikle pano tarafında ciddi şekilde popüler olan bir üründür. Panoların derli toplu görünmesinde ray klemenslerin büyük önemi bulunur.

Ray Klemens Uygulamaları