ДРУГОЕ

Sisifos Söyleni-1

Author

"İntihar şimdiye kadar yalnızca bir toplumsal olay olarak ele alınmıştır.Buradaysa,tam tersine,bireysel düşünceyle intihar arasındaki ilişki söz konusu.Böyle bir edim,yüreğin sessizliğinde,tıpkı büyük bir yapıt gibi hazırlanır.İnsan kendi de bilmez bunu.Bir akşam tetiğe basar ya da kendini sulara bırakır.Bir gün bana intihar etmiş bir emlak yöneticisinden söz ederken beş yıl önce kızını yitirdiğini,o zamandan beri çok değiştiğini,bu olayın onu 'için için yediğini' söylemişlerdi.Bundan daha uygun bir sözcük bulunamaz.Düşünmeye başlamak,için için yenmeye başlamaktır.Bu başlangıçlarda toplumun fazla bir etkisi yoktur.Kurt insanın yüreğindedir.Yürekte aramak gerekir onu.Yaşam karşısında uyanıklıktan ışık dışına kaçışa götüren bu ölümcül oyunu izlemek ve anlamak gerekir."