BILIM

Babası ölen çocuk bir daha asla eskisi gibi olamıyor... Bilim öyle diyor

Author

ABD'de 5 bin çocuk üzerinde bir araştırma yapıydı ve o araştırma gösterdi ki gelişme çağındayken babasını kaybeden çocukların DNA’sı bu kayıptan çok önemli ölçüde etkileniyor.

Babası ölen çocuk bir daha asla eskisi gibi olamıyor... Bilim öyle diyor

Princeton ve Columbia üniversitelerinden bilim insanlarının yaptığı araştırma, baba kaybının çocukları sandığımızdan çok daha fazla etkilediğini ortaya çıkardı. Çünkü baba kaybı, kromozomu nükleolitik parçalanmadan koruyan, hücrenin ve organizmaların yaşlanmasını tetikleyen telomerler üzerinde önemli bir etki yaratıyor.

Babası ölen çocuk bir daha asla eskisi gibi olamıyor... Bilim öyle diyor

Araştırma kapsamında çocukların fiziksel ve ruhsal sağlık, bilişsel işlev, sosyal-duygusal kabiliyetler, okul ve ev ortamı, aile yapısı ve maddi durumları incelendi. Bilim insanları babasını 9 yaşına kadar babasını kaybetmiş olan çocukların, telomer boylarının diğerlerinden ortalama yüzde 14 daha kısa olduğunu gözledi. 5 yaşından önce babalarından ayrı düşen erkek çocuklarında ise bu etkinin daha güçlü olduğu belirlendi.

Babası ölen çocuk bir daha asla eskisi gibi olamıyor... Bilim öyle diyor

Hücrenin ve organizmaların yaşlanmasını tetikleyen yapı taşı telomerler, kromozomların en uç kısımlarında yer alıyor. Hücre her bölündüğünde telomerler kısalıyor, telomerler çok kısaldığında hücre çoğalması da duruyor.

Daha önce yapılan araştırmalar, kısalan telomerlerin, yetişkinlerde kardiyovasküler rahatsızlıklar ve kanser dahil olmak üzere birçok hastalıkla bağlantısı olduğunu ortaya koymuştu.