GÜNDEM

Kutlu olsun hepimize! İşgale, sömürüye bir ulusun büyük itirazıdır bugün...

Author

Bugün Zafer Bayramı’nı kutluyoruz. Hepimiz okulda öğrendik ama eminim ki birçoğumuz unuttuk. Neydi 30 Ağustos, neden kutluyoruz, büyük zafere nasıl ulaştık? Hatırlayalım mı?

Kutlu olsun hepimize! İşgale, sömürüye bir ulusun büyük itirazıdır bugün...

30 Ağustos Zafer Bayramı, Kurtuluş Savaşı’nın sonucunu belirleyen, işgalcileri vatan toprağından kesinkes atan Başkumandanlık Meydan Muharebesi'nin son gününü temsil eder. Çünkü o zafer 1922 yılında Ağustos ayının 30’unda kazanıldı.

Kutlu olsun hepimize! İşgale, sömürüye bir ulusun büyük itirazıdır bugün...

30 Ağustos Zaferi ilk olarak hemen ertesi yıl kutlandı. Ankara Afyon ve İzmir’de şenlikler düzenlendi. Zafer Bayramı olarak ilan edilmesi ise 1935’te bir yasa çıkarılarak sağlandı.

Kutlu olsun hepimize! İşgale, sömürüye bir ulusun büyük itirazıdır bugün...

30 Ağustos Başkomutanlık Meydan Savaşı’na kadar ülkeyi batıdan itibaren işgal etmeye başlayan İngiliz destekli Yunanlılar ve işbirlikçilerine karşı bir dizi savaşlar yapılmıştı. I. ve II. İnönü Savaşları ile Sakarya Savaşı Türk Ordusu’nun zaferiyle sonuçlanmıştı ama her seferinde işgalci güçler toparlanarak yeniden saldırıyor, ülkenin iç kısımlarına doğru ilerliyordu.

Kutlu olsun hepimize! İşgale, sömürüye bir ulusun büyük itirazıdır bugün...

Sakarya Meydan Savaşı 23 Ağustos’tan, 13 Eylül’e (1921) kadar aralıksız 22 gün gece-gündüz sürmüş, düşman ordusu mağlup ve perişan olmuş, cepheyi terke mecbur bırakılmıştı. Herkes o savaşın son savaş olduğuna inanıyordu ama Yunanistan ülkeyi terk etmedi. Son bir taarruz şarttı. Düşmanın ülke toprağından büyük ve kesin bir taarruzla atılması gerekiyordu.

Kutlu olsun hepimize! İşgale, sömürüye bir ulusun büyük itirazıdır bugün...

Halk yoksuldu, asker dermansızdı, para yoktu, memleket bir savaşı daha kaldıracak güçte değildi ama Atatürk kararını vermişti. Seferberlik ilan edildi. Eksiklik olan bölgelere askerler yerleştirildi.

Kutlu olsun hepimize! İşgale, sömürüye bir ulusun büyük itirazıdır bugün...

Büyük taarruz 26 Ağustos’ta başladı. Mustafa Kemal Paşa, 20 Ağustos 1922 tarihinde Akşehir’e gelerek 26 Ağustos 1922 Cumartesi sabahı düşmana taarruz emrini verdi. Kocatepe’den Büyük Taarruz’u yönetti.

Kutlu olsun hepimize! İşgale, sömürüye bir ulusun büyük itirazıdır bugün...

Savaşlardan bitap düşmüş, kıtlık içinde boğuşan ama her tarafı işgal edilmiş bir ulusun dizlerinde kalan son dermanla ayağa kalkışıydı o taarruz. 5 gün sürdü. Başkomutan Mustafa Kemal önderliğinde yapıldığı için Başkomutanlık Meydan Muharebesi diye de anılır.

Kutlu olsun hepimize! İşgale, sömürüye bir ulusun büyük itirazıdır bugün...

Büyük Taarruz, Kütahya, Dumlupınar civarında Türk ve Yunan askerleri arasında yapıldı. En kanlı çarpışma 30 Ağustos’ta gerçekleşti.

Kutlu olsun hepimize! İşgale, sömürüye bir ulusun büyük itirazıdır bugün...

Bu sırada Yunan Ordusu da herhangi bir taarruz ihtimaline karşılık tüm hazırlıklarını yapmıştı. Hem asker sayısı bakımından hem teçhizat bakımından Türk ordusunun önündeydi. Bu şekilde açık arazide karşı tarafa göre çok daha başarılı olabileceklerini, karşı tarafın oluşturabileceği herhangi bir sığınak ya da benzeri bir alanı kolaylıkla teşhis edebileceklerini düşünüyorlardı.

Kutlu olsun hepimize! İşgale, sömürüye bir ulusun büyük itirazıdır bugün...

Ancak Yunanistan Mustafa Kemal Atatürk'ün gizli planını hesaba katmamıştı. Askeri deha Atatürk her ne kadar lojistik ve askeri sevkiyat konusunda Türkiye'den üstün olsa da Yunanistan’ı müthiş planıyla alt etti. Atatürk taarruzu güney ve kuzey taraftan başlattı. Yunan komutan bunu hesaplayamamıştı. Büyük bozgun yaşadılar. Sadece askeri lojistik ekipmanlarını değil ölen Yunan askerlerini bile bırakarak kaçtılar. Nutuk'ta Mustafa Kemal Atatürk, bunun utancını dile getiriyor.

Kutlu olsun hepimize! İşgale, sömürüye bir ulusun büyük itirazıdır bugün...

Çetin ve kanlı geçen bir savaşın sonunda 30 Ağustos 1922 günü, Büyük Taarruz, Türk Ordusu’nun zaferiyle sonuçlandı. Bu savaşlarda Türk tarafı 13 bin şehit verdi. 35 bin asker gazi oldu.

Kutlu olsun hepimize! İşgale, sömürüye bir ulusun büyük itirazıdır bugün...

Yunan ordusu, Türk taarruzu sonrasında panik halinde geri çekilirken geride bıraktığı her şeyi yaktı, yıktı. Manisa’da bulunan 15 bin evden 10 bini yakıldı. Hem de dipçiklerle, süngülerle insanlar evlerine sokulduktan sonra yakıldı. Aydın’da da aynısı oldu. İzmir’e gelindiğinde Yunan askerleri gemilere binip kaçtı ama şehri yakarak.

Kutlu olsun hepimize! İşgale, sömürüye bir ulusun büyük itirazıdır bugün...

Mustafa Kemal bu zaferden sonra, ‘Ordular, ilk hedefiniz Akdeniz’dir, ileri’ diyerek kesin zafer komutunu verdi. 11 Ekim 1922’de imzalanan Mudanya Ateşkes Antlaşması ile silahlı çatışmalar durdu, Edirne dahil tüm Trakya Yunanlılar tarafından boşaltılarak Türklere bırakıldı. Anadolu’da Yunan politikasını yürüten İngiltere Başbakanı Llyod George, istifa etmek zorunda kaldı. İngiliz tarihçi-yazar Lord Kinross’un deyimiyle, ‘Asi diye küçümsenen bir Türk, üç yıllık bir kavga sonunda İngiltere hükümetini ve ünlü başbakanı devirmeyi başarmıştı. Romantik adam, gerçekçi adamın önünde silinip gitmiş, bir Makedonyalı, bir Kelt’in sırtını yere getirmiştir.’

Kutlu olsun hepimize! İşgale, sömürüye bir ulusun büyük itirazıdır bugün...

30 Ağustos’taki büyük zaferin sonrasında işgal devletleri ülke topraklarını daha geç terk etse de, bu tarih sembolik olarak ülke topraklarımızın alındığı günü temsil ediyor.

Kutlu olsun hepimize! İşgale, sömürüye bir ulusun büyük itirazıdır bugün...

30 Ağustos, bir ulusun kendisini parçalanmış ve sömürge bir ülke haline getirmek isteyen ülkelere indirdiği büyük darbenin sembolüdür. Bu zafer, mazlum bir ulusun şahlandığı, kendi özgürlüğünü ve bağımsızlığını sağladığı tarihtir.

Kutlu olsun hepimize! İşgale, sömürüye bir ulusun büyük itirazıdır bugün...