Size 4 büyük dinin nasıl anarşist olduğunu anlatıyorum

ben
Author ben
Dünyanın işi
Collection Dünyanın işi
Size 4 büyük dinin nasıl anarşist olduğunu anlatıyorum

Anarşistler genelde dindar olarak tasvir edilmez; bunun yerine, onları şiddet ve otorite karşıtı olarak görürüz. Pek çok modern anarşist bugünün dini organizasyonlarına karşı dururken, bu inançların unsurları genellikle anarşistlerin de ifade ettiği birçok fikre katılır.

Genel olarak, anarşistleri dindar olarak düşünmeyiz. Sonuçta, anarşistler anti-otoriterdirler. Tanrılardan ve dini yerlerden daha otoriter ne olabilir? Anarşistlerin çoğunluğu muhtemelen din karşıtıdır, ancak tüm anarşistlerin dindar olmadığını düşünmek yanlış olur. Aslında, birçok büyük dinlerin felsefelerinin, anarşiye şaşırtıcı bağlantıları vardır - birçok önde gelen anarşistin fark ettiği bağlantılar. İşte 4 ana din ve anarşiye nasıl bağlandıkları.

Hristiyanlık

Size 4 büyük dinin nasıl anarşist olduğunu anlatıyorum

Şaşırtıcı bir şekilde, hem Hristiyan düşünürlerin hem de İncil'in kendisinin anarşist eğilimleri vardır. Eski Ahit'te, Hakimler 21:25’te, “O günlerde İsrail'in kralı yoktu; herkes uygun gördüğü gibi yaptı” diyor. Fakat sonuç olarak, İsrailliler, diğer uluslar gibi olmak için bir kral sahibi olmak istediler.

Samuel kitabında Tanrı, Samuel’e, “Bu, üzerinizde hüküm kuracak olan kralın yapacağı şeydir. Tarlalarınızın, üzüm bağlarınızın ve zeytin bahçelerinizin en iyilerinden faydalanacak ve ona katılanlara verecektir. Sığınmacılarınızı ve hizmetçilerinizi, sığır ve eşeklerinizin en iyilerini, kendi kullanımı için alacaktır. Sürülerinizin onda birini alacak ve siz de onun kölesi olacaksınız. " buyurur. Samuel İsraillileri bu konuda uyarsa da, ondan bir kral seçmesini isterler; Samuel sonuçta Saul'u seçer.

Yeni Ahit'te, İsa'nın dağdaki vaazları bazen bir anarşist gözle görülür. Tüm zamanların en iyi yazarlarından biri olan Leo Tolstoy da Mount'daki vaazdan derinden etkilenmiştir. Tolstoy, aslında, tartışmalı bir şekilde, Hıristiyan anarşizmindeki temel figürlerden biridir. Tüm hükümetler en nihayetinde savaşa girdiği için, bunun İsa'nın öğretilerine aykırı olduğuna ve bu nedenle hiçbir hükümet olmaması gerektiğine inanıyordu. En sonunda Tolstoy, Hristiyan kilisesinin İsa'nın öğretilerini saptırdığını söyledi ve bu onun kiliseden dışlanmasına yol açtı.

Musevilik

Size 4 büyük dinin nasıl anarşist olduğunu anlatıyorum

Daha önce de belirttiğim gibi, Eski Ahit'teki İsrailliler, daha sonra bir krala sahip olabilmek için, herhangi bir lidere sahip olmadan çok uzun zaman geçirdiler. Tanrı’nın bütün uyarılarına rağmen. Bu mitolojiye ek olarak, Yahudiliğin de tarihi boyunca bir anarşist çizgisi olmuştur.

Emma Goldman ve Noam Chomsky de dahil olmak üzere birçok ünlü anarşist etnik kökenlerine göre Yahudiydi. Daha az bir kısmı da dindar anarşistlerdi. Ayrıca, Hristiyan anarşizmi örgütlü bir hareket iken, Yahudi anarşizmi değildir.

Bununla birlikte, siyasal inançlarını dindar Yahudiliğe bağlayan anarşistler de vardır. Kabalist Rabbi Yehuda Ashlag ve Haham Yankev-Meyer Zalkind bu kişilere örnek verilebilir. Ashlag bir yazısında, “Gerçekten, bir kişi için kaba kuvvet hükümeti altında olmaktan daha utanç verici ve aşağılayıcı bir şey yoktur” diye bahseder.

Aslında, anarşi, bir anlamda İsrail tarihinin temel bir parçası olmuştur. İsrail'in daha ilgi çekici topluluklarından biri de, artık eskisi kadar yaygın veya otorite karşıtı olmamasına rağmen bir tür dini tarım cemaati olan Kibbutzim’dir. Kibbutznik'ler bireysel olarak pek fazla mülkiyete sahip değildi, aksine araç, kıyafet, yiyecek ve araba gibi diğer mülkleri paylaşırlardı. Eşitlik kibbutzim için büyük bir kaygıydı - hem kadınlar hem de erkekler aynı tür işlerle meşgul oldular ve çocuklar toplum büyütüldü. Kibbutzim'lerin çoğu, dine göre daha fazla toplumla ilgiliyken, bazıları dine fazlasıyla karşıydı. Diğerleri ise Yahudi işçileri için dindar davranıyordu.

Noam Chomsky gibi anarko-sendikalistler için, kibbutzim toplum için bir model oluşturmaktadır. Bununla birlikte, modern kibbutzim daha az radikal biçimde anarşist / komünist olma eğilimindedir.

Budizm

Size 4 büyük dinin nasıl anarşist olduğunu anlatıyorum

Özellikle Batılı düşünürler arasında Budizm, çoğu zaman anarşizmin ilkelerine bağlandı.

Gary Snyder, “Budist Anarşizm” adlı makalesinde şöyle yazıyor: “Budizm, evrenin ve içindeki tüm canlıların doğal olarak tam bir bilgelik, sevgi ve merhamet hali; doğal tepki ve karşılıklı dayanışma içinde olmalarını sağlıyor. Budist görüşe göre, bunun zahmetsiz tezahür etmesini engelleyen şey, korku ve gereksiz özlem duyuran cehalettir.”

Snyder ve diğerleri, açgözlülük, arzu, cehalet ve aydınlanmanın önündeki diğer engellerin devlet tarafından aktif olarak teşvik edildiğini ve bu nedenle devletin daha iyi bir şeyle (yani anarşizm) kaldırılması ve değiştirilmesi gerektiğini savunuyor. Elbette, bu kişilerbütün Budizm'i kapsamlı bir şekilde temsil etmiyor.

Yine de, birçok Budist metin, anarşistlerin seveceği fikirler ifade ediyor. Örneğin, Kalama Sutta; genellikle çelişkili öğretileri olan kutsal adamlarla karşılaşan köylülerin bu durumu Buda’ya anlatmasını konu ediyor. Böylece köylüler Buda’ya kimi dinlemeleri gerektiğini soruyorlar. Kesin bir cevap vermek yerine Buda, onlara eleştirel olmalarını ve dini dogma, haber kaynakları, uzmanlar, yetkililer gibi şeyleri, insanları ve hatta kendilerini bile sorgulamalarını söyler. Anarşistler kesinlikle sorgulama otoritesiyle özdeşleşebilirler.

İslam

Size 4 büyük dinin nasıl anarşist olduğunu anlatıyorum

Diğer anarşistlerin İbrahim dinlerini sahiplenmelerine benzer şekilde, İslami anarşizm, kişinin vermesi gereken tek otoritenin Tanrı olduğunu ve bunun insan otoritelerini gayri meşru kıldığını söylüyor. Anarşizmin İslam'da Hristiyanlıktan veya Yahudilikten daha az varlığı olduğunu söyleyebiliriz.

İslam'da bir anarşistin en eski örneklerinden biri Şeyh Bedreddin adlı 15. yüzyıl devrimcisi idi. Bedreddin, bütün dinlerin eşit olduğunu ve mülklerin ortak olmasını savundu. Bu hareketini 1416'da 6.000 kişinin Osmanlı Devleti’ne karşı isyan etmesine neden oldu.

Açıkça anarşist olmasa da, İran Devrimi üzerinde büyük etkisi olan İranlı bir entelektüel olan Ali Şeriati, sınıfsız bir toplum için savundu. İran'ın monarşi karşıtı devrime bir katılımcı ve Batı demokrasilerinin vokal eleştirmeni olan Shariati'ye anarşist demek çok da yanlış olmaz. Aynı zamanda İslam'ı son derece hoşgörülü bir mercek altında yorumlayarak; İslam’ın sosyal adalete, cinsiyet eşitliğine ve doğrudan demokrasiye dayanan bir din olduğunu düşündüğünü söyledi.

Fakat yine de sonuç olarak İran Devrimi, Ali Şeriati’nin umduğu gibi bir toplum üretmedi.

Be the first to like it!

Comments

avatar

People also liked

Related stories
1.The Surprising Truth Behind Opioid Addiction in America
2.Kit Harington and Emilia Clarke  
3.Being Vegan Might Be Ethical, but It Is Unhealthy
4.Nigel Farage and Mitch Feierstein Discuss Censorship by Twitter, Facebook, & Google
5.Keto Fast Food in 10 Questions
6.Why Banning Tommy Robinson from Facebook wasn't a Good Idea? 
7.Anti-Semitism, Ilhan Omar, and the U.S. Congress 
8.Body Painting Art
9.Does Jason Witten still have it?
10.Fastest moving balls in the history of the sport
500x500
500x500