DIĞER

Dünya Tarihine Yön Veren Filozoflar ve Savundukları Düşünceleri

Author

Tarih boyu insanların düşüncelerine yön veren, fikir akımlarını başlatan ve toplumların daha yaşanılabilir şartlarda hayatına devam etmesi için kafa patlatan insanlardır filozoflar. Dünya tarihine yön veren filozoflar sizlerle...

Aristotales (MÖ. 384-322)

Platon'la beraber Batı düşüncesinin önemli filozoflarındandır. Bilimsel çalışmaları yöntemleştirmiştir. Ele aldığı bütün sorunları sistematik şekilde inceler.

Platon (MÖ. 427-347) 

Yunanlı filozoftur. Atina Akademisinin kurucusudur. Sokrates'in öğr…