DIĞER

Kurum Kültürü ve Unsurları

Author
Kurum Kültürü ve Unsurları

Kurum kültürü, bir kurumda veya kuruluşta biçimsel yapıyı karşılıklı olarak etkilemek için oluşturulan kurumsal değerlere, inançların tümüdür. Bu kültür sadece kurumun kendisini değil, kurumda çalışanları da kaplar. Bir kuruluşta çalışan kişilerin davranışlarını yönlendiren kalıplar, tutumlar ve davranışların oluşturduğu bir bütündür aslında. Kısaca özetlemek gerekirse kurumların veya kuruluşların gelenekselleşmiş alışkanlıkları da denebilir.

Kurum kültürü şirketlerde çok önemli bir yere sahiptir. Öyle ki bazen bu kültür olumlu ya da olumsuz şekilde şirketin iş modelinin önüne geçebiliyor. Bu yüzden yurt dışındaki bir çok şirket, kurum kültürlerini oluştururken profesyonel yardım alıyor. Bu tarz bir kültür oluşturmak için belli başlı unsurlar vardır. Bunlar; kurumun tarihi, inançları, değerleri, misyonu ve vizyonu gibi sıralanabilir. Kültürün oluşum aşamasında kurumun çalışmalarının güvence altına alınması da son derece önemlidir.

Kurum kültürünün direnç, süreklilik, değişim ve muhafazakar olmak üzere 4 farklı çeşidi vardır. Bu türlerden biri baz alınarak şirketin kültürü oluşturulabilir. Hangi tür olursa olsun kurulum aşamasında yöneticiler ve çalışanlar arasında etkin bir iletişim kurulmalıdır.

Kurum kültürü hakkında daha detaylı bilgi için: https://www.halkbankkobigelisim.com.tr/kurumkulturu-2535.html