BTERM - DIỆT MỐI SINH HỌC

BTERM - DIỆT MỐI SINH HỌC

Dịch vụ diệt mối tận gốc tại nhà bằng phương pháp sinh học. Không mùi không hóa chất độc hại. Mọi sinh hoạt trong gia đình vẫn diễn ra bình thường.