DIĞER

Bu yüzdendir öfkeleri ...

Author

Doğru kitapları, doğru yazarları, doğru kaynaklardan okumak sağlıklı bilgi sahibi olmamızı dolayısıyla doğru  fikir üretebilmemizi sağlar.

Özellikle, çocuklarımızın ve gençlerimizin okuduğu, okuyacağı kitapların seçimlerinde bunların ayrımına dikkat etmek son derece önemlidir.

Görünen Avrupa'nın, görünmeyen yüzünü doğru kaynaklardan okuyan, bilen Türk genci, hiç bir zaman  işbirlikçi olmaz..

Kurtuluş savaşını, Şanlı tarihimizi doğru doğru kaynaklardan okuyan, doğru öğrenen Türk genci bölücü olmaz...

Türk devrimini, Türk tarihini, Mustafa Kemal ATATÜRK’ü  doğru okuyan ve öğrenen  Türk genci, Vatan'ı satmaz..

Bizim geçmişimizden, bizim bu sağlam duruşumuzdandır, bütün öfkeleri...

Bir imparatorluğu yıkarak, Türkiye Cumhuriyetini kuran Mustafa Kemal ATATÜRK’ün evlatlarıyız biz,

bu yüzdendir bütün kinleri,

Türk gençliğine güvenen Atatürk;  gençliğe hitabeyi boşuna yazmamıştır. Kurmuş olduğu Cumhuriyet’i Türk gençliğine emanet etmiştir.

Bu yüzdendir Gezi’ye olan öfkeleri...

Türk kadını tarihte ilk kez seçme-seçilme hakkını almış, birey olmuş, kimliğini bulmuş ve her alanda söz sahibi olmuştur.

Bu yüzdendir kadına öfkeleri....

‘’YURTTA SULH, CİHANDA SULH’’ diyen  Mustafa Kemal ATATÜRK,  içte ve dışta barışı haykırmıştır.

Bu yüzdendir bütün öfkeleri,

Emperyalizme karşı direnen, Şanlı zaferlerle düşmanı dize getiren  Türk Milleti,  mazlum devletlere örnek olmuştur, umut olmuştur.

Bu yüzdendir Türk’e öfkeleri,

‘’Özgürlük ve Bağımsızlık Benim Karakterimdir’’ diyen bir liderimiz var.

Bu yüzdendir bütün nefretleri,

Biz;  Türk kadını, Türk erkeği olarak birlikte varız.

Biz, her inançtan, her kültürden,  bir araya gelen Türk Milletiyiz..

Birlikte güçlüyüz.

İşte,  bu yüzdendir bütün ökeleri...

Bu yüzdendir öfkeleri  ...
Bu yüzdendir öfkeleri  ...