DIĞER

Kurtuluşa Giden Yolda; Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK

Author

-"Siz Ankara’dan Giderseniz Ben Elmadağı’na Çıkarım"-

23 Nisan 1920. Ankara’da Büyük Millet Meclisi açılmıştır. Memleketin her tarafından birçok milletvekili gelmişti. Bu yeni meclise gelenlerin bir kısmı Ankara’da hiçbir şeyin olmadığını görünce ümitsizliğe düşmüşlerdi. Bahsedilen ne Yeşilordu, ne hazine, ne yatacak otel, hiçbir şey yoktu. Sadece Mustafa Kemal vardı.

Bazılarına bu dava çürük gelmiş olacak ki memleketlerine dönmeye karar verdiler. Bunlar geri dönerlerse Meclis’te huzursuzluk olmayacağını anlayan Mustafa Kemal, kürsüye çıktı. O gün pek heyecanlı bir tablo doğmamıştı. Milletvekillerine şöyle seslenmiştir.

-“İşittim ki bazı arkadaşlar yoksulluğumuzu bahane ederek memleketlerine dönmek istiyorlarmış. Ben kimseyi zorla Milli Meclise davet etmedim. Herkes kararında hürdür, bunlara başkaları da katılabilirler. Ben bu kutsal davaya inanmış bir insan sıfatıyla buradan bir yere gitmemeye karar verdim. Hatta hepiniz gidebilirsiniz. Asker Mustafa Kemal mavzerini eline alır, fişeklerini göğsüne dizer, bir eline de bayrağı alır, bu şekilde Elmadağı’na çıkar, orada tek kurşunum kalana kadar vatanı müdafaa ederim. Kurşunlarım bitince bu aciz vücudumu bayrağıma sarar, düşman kurşunlarıyla yaralanır, temiz kanımı, kutsal bayrağıma içire içire tek başıma can veririm. Ben buna and içtim.”

Diye konuşunca herkesi bir heyecan dalgası sardı. Hiçbiri gözyaşlarını zaptedemiyordu.

Kaynak//
TERZİOĞLU, Sait Arif, İnsancıl Atatürk, Ak Kitabevi, İstanbul 1964, s. 37.

Kurtuluşa Giden Yolda; Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK
Kurtuluşa Giden Yolda; Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK
Kurtuluşa Giden Yolda; Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK
Kurtuluşa Giden Yolda; Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK
Kurtuluşa Giden Yolda; Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK
Kurtuluşa Giden Yolda; Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK