ILIŞKILER

Dinlediğiniz Müzik Türü Aslında Karakterinizin Gerçek Bir Yansımasıdır

Author

Karakterini çözemediğiniz ve hakkında bir şeyler öğrenmek istediğiniz insanın hangi müzikleri sevdiğine bakarak, iyi kötü de olsa bir yargıya varabilirsiniz.

Dinlediğiniz Müzik Türü Aslında Karakterinizin Gerçek Bir Yansımasıdır

Evrenin frekanslardan meydana geldiği son dönemlerde en çok konuşulan teorilerden birisi. Ve bu frekansların birbirlerini etkiledikleri de bilinen bir başka gerçek. Hal böyle olunca da bizler de mâruz kaldığımız frekanslardan etkileniyoruz.

Bunu şöyle düşünebiliriz: Yemek yaparken farklı bileşenleri birbirleriyle karıştırır, harmanlarız ve sonuç olarak yemeğe katılan tüm maddeler yemeğin tadını etkiler. Tıpkı bu şekilde frekanslar da birbirleriyle karışırlar ve birbirlerini değiştirir, dönüştürürler.

Duyduğunuz çoğu müzik, Uluslararası Standartlar Örgütü tarafından 1953 yılında alınan karar gereği A (la notası) = 440 Hz frekansına sabitlenmiştir. Ancak gezegenimizin titreşimsel doğasına bakıldığında bu frekansın doğal rezonansla uyum göstermediği görülmektedir. Bu sebeple standart hâline gelmiş bu frekansın insan bilinci ve davranışı üzerinde negatif etkiler yaratabileceği düşünülmektedir.

Dinlediğiniz Müzik Türü Aslında Karakterinizin Gerçek Bir Yansımasıdır

Konu üzerine yapılan diğer çalışmalara göre dinlediğimiz müzik karakterimizi yansıtıyor.

Cambridge Üniversitesinden Psikolog Dr Jason Rentfrow, insanların müzik zevklerini açıklayarak, kişilik ve değerleriyle ilgili diğer insanlara bir işaret yolladıklarını kanıtladıklarını iddia ediyor.

Dr Rentfrow, bir kişinin müzik çaları veya bilgisayarındaki müzik dosyasının, diğerlerine, bu insanın "değerleri, sosyal sınıfı, hatta etnik kökeni" hakkında hızlı bir değerlendirme olanağı sağlayabileceğini belirterek,

"İnsanlar birçok nedenden ötürü çevrelerindekileri tahmin ve kontrol edebilme hissiyle davranırlar Birisiyle ilk tanışmamızdan itibaren nasıl birisi olduğunu anlamaya çalışırız Bilgisayardaki müzik dosyası bu kişi hakkında önemli işaretler sağlayabilir" diyor.

Dinlediğiniz Müzik Türü Aslında Karakterinizin Gerçek Bir Yansımasıdır

Araştırmasında, deneklerden rock, pop, electronica, rap, klasik ve caz türü müzikleri nasıl değerlendirdiklerini soran Rentfrow, katılımcılardan bu türlerin tutkunlarının dışa dönüklük, uzlaşmacılık, insaflı veya vicdanlı olmak, ruhsal bozukluk ve açık sözlülük gibi kişisel özelliklerine not vermelerini istedi.

Rentfrow, ayrıca deneklerden, kişisel özellik ve değerlere 1'den 7'ye kadar not vermelerini ve müzik tutkunlarının özellikle hangi etnik köken ve sosyal sınıftan geldiklerini tahmin etmelerini talep etti Araştırmanın sonunda, katılımcıların, kimin klasik müzik, rock ve rap sevdiğini yüzde 77 gibi yüksek bir oranla tahmin ettikleri görüldü.