ДРУГОЕ

International Children’s Day

Author

Çocuk hakları, hem kanunen hem ahlaki olarak dünya üzerindeki bütün çocukların doğuştan sahip olduğu; eğitim, sağlık, yaşama ve barınma; fiziksel, psikolojik veya cinsel sömürüye karşı koruma gibi haklarının hepsini birden tanımlamakta kullanılan evrensel bir kavram!

Çocuk hakları, insan hakları kavramının içinde ele alınması gerekn bir konudur. Bugün dünyanın birçok yerinde var olan insan hakları ihlalleri, çocuk boyutunda daha kapsamlı ve büyüyerek müdahale edilmesi daha zor bir şekilde yer almaktadır.

Çocuk hakları bir insan hakları meselesidir!

International Children’s Day