KÜLTÜR

1938'den çok ilginç bir istatistik: İstanbul'da konuşulan ana diller nelerdi?

Author

Yeri geldiğinde ülkemizin renkleri ile övünmeyi ve bunu çok önemli bir özelliğimiz olarak ortaya koymayı çok seviyoruz. Neredeyse resmi ülke reklamlarımızın tümünde ülkemizin renkli kültürü yabancıları ülkemize çekmek için kullanılıyor. Bu renkli kültürümüzün geçmişte daha da kuvvetli olduğunun bir kanıtı olan mükemmel bir istatistiksel çalışma gün yüzüne çıktı. Yeni Türk Mecmuası'nın 1938 yılında İstanbul içinde yapılan ana dil istatistiklerini yayınladığı çalışmada çok çarpıcı rakamlar mevcut. 

1938'den çok ilginç bir istatistik: İstanbul'da konuşulan ana diller nelerdi?

Kaynak: Twitter 

Yapılan tam sayım tipi çalışmaya konu olan nüfusun toplamı 741 bin 148 olarak görülüyor. Bu nüfus içinde 560 bin 865 kişinin yani %75,65'in ana dili Türkçe. Ana dili Türkçe olan nüfusun kadın ve erkek dengesi de birbirine çok yakın, %53 erkek ve %47 kadın yer alıyor. 

1938'den çok ilginç bir istatistik: İstanbul'da konuşulan ana diller nelerdi?

Kaynak: Pinterest

Bekleneceği gibi Türkçe'yi takip eden diller Rumca, Ermenice ve Yahudice olarak anılan İbranice. İstanbul'un gayrimüslim toplulukları 1938 yılında büyük bir uyum içinde yaşıyordu ve sayıları da hiç azımsanacak seviyede değildi. 

1938'den çok ilginç bir istatistik: İstanbul'da konuşulan ana diller nelerdi?

Kaynak: Pinterest

İstanbul'da şu anda çokça konuşulan ana diller arasında yer alan Kürtçe, Arapça, Lazca, Pomakça, Arnavutça, Boşnakça gibi diller o günlerde pek yüksek seviyede değiller. Bunun sebebi olarak da iç göçün daha gerçekleşmemiş olduğu gerçeğini görebiliriz. 

1938'den çok ilginç bir istatistik: İstanbul'da konuşulan ana diller nelerdi?

Kaynak: We Love Istanbul 

Bir diğer dikkati çeken detay ise İspanyolca'nın hayli yüksek seviyede olması. Bunun sebebi de İspanya'da göçmüş Seferad Yahudileri'nin ana dillerinin İspanyolca olması. Bunun yanında Almanca, İtalyanca ve Fransızca gibi Avrupa dillerinin bu seviyede konuşulması da İstanbul'un global bir başkent olduğunun göstergesi olarak düşünülebilir.