POLITIKA

Dünyanın en mutlu ülkeleri sıralamasında bu sene şampiyon değişti

Author

İlginç değil mi? Dünya Mutluluk Raporu adı altında 2012 yılından bu yana dünya insanlarının mutluluğu üzerine yıllık bir çalışma yayınlanıyor. Rapor bölge ve ülke bazında öne çıkan değişimleri iletirken bir diğer taraftan da belirlenen parametreler ışığında birleşmiş milletler üyesi ülkeler için bir endeks hesaplıyor. Bu hesaplamalar sonucunda da 5 yıldır dünyanın en mutlu ülkeleri raporun takipçileri ile paylaşılıyor. İşin en ilgi çeken tarafı buyken, insan hakları, demokrasi ve buna benzer sorunların yaşandığı ülke ve bölgeler bağımsız olarak ele alınıp; sorun tespiti ve çözüm önerileri de raporda yer alıyor. 

Dünyanın en mutlu ülkeleri sıralamasında bu sene şampiyon değişti

Bu yılın raporunda sosyal çevrenin mutluluğa olan etkisi vurgulanmış. Bunun ne denli önemli olduğu hesaplanan mutluluk endeksinde zirvede ve sonda olan ülkelerden gelen katılımcılarının sosyal hayattaki tecrübelerinin inanılmaz derecede farklı olması ile kanıtlanmış. Rapor ayrıca gelir ile sosyal aktivite arasındaki anlamlı ilişikinin dolaylı olarak mutluluğu da etkilediğini ekliyor.

Dünyanın en mutlu ülkeleri sıralamasında bu sene şampiyon değişti

Raporda Çin'in özel durumu da ayrıca ele alınmış. Çin'in ekonomik gelişiminin toplum üzerindeki etkisi son 25 yılda açık olarak gözükürken; artık Çin bu özelliği sebebiyle artık daha mutlu olamayacak bir seviyeye gelmiş. Yani ekonomik gelişim ile elde edilebilecek mutluluğun sınırına gelen Çin, yavaş yavaş mutsuzlaşmaya başlıyor. 

Dünyanın en mutlu ülkeleri sıralamasında bu sene şampiyon değişti

Rapora göre Afrika halen mutsuz ve bu mutsuzluk değiştirilemeyen bazı kronik sorunlar sebebiyle gün geçtikçe derinleşiyor. 

Dünyanın en mutlu ülkeleri sıralamasında bu sene şampiyon değişti

Amerika bölümünde ise, Birleşik Devletler'in vatandaşlarının sosyal anlamda yanında durmaması ve toplum arasında sürekli konuşulan yolsuzluk hikayeleri sebebiyle mutluluk düşüş eğiliminde. 

Dünyanın en mutlu ülkeleri sıralamasında bu sene şampiyon değişti

Ülke sıralamalarına geldiğimizde listenin en tepesinde liderliği Danimarka'dan devralan Norveç var. Norveç'in en mutlu ülke olarak sınıflandırılmasının en büyük sebebi toplum bir topluluk olarak yaşama hissi. Yani Norveçliler komşularının da, yolda yürürken yanlarından geçen tanımadıkları insanların da kendilerinden bir parça olduğunu düşünüyor ve ona göre davranıyor. Böyle olunca da liderlik kaçınılmaz. 

Dünyanın en mutlu ülkeleri sıralamasında bu sene şampiyon değişti

Uzun süredir listenin zirvesinde olan Danimarka, bu sene küçük bir fark ile ikinci olarak ipi göğüsledi. Danimarka'nın sürekli buralarda olmasının sebeplerinin başında çalışma ve yaşam yaklaşımlarının oldukça kişiye bağlı olması ve serbest olması olarak gösteriliyor. 

Dünyanın en mutlu ülkeleri sıralamasında bu sene şampiyon değişti

Bu kuzey ülkelerini biz buralara yazmaktan usandık ama onlar bu tip toplumsal başarılarını tekrarlamaktan sıkılmadılar. İzlanda, Dünya Mutluluk Raporu 2017'de yine zirvede yer alıyor. Burada olmasının en büyük sebebi de sosyal refah ve cinsel eşitliğin hem devlet eli ile hem de toplum tarafından desteklenmesi olarak gösteriliyor. 

Dünyanın en mutlu ülkeleri sıralamasında bu sene şampiyon değişti

Kuzey ülkelerinin ardından İsviçre geliyor. İsviçre'nin sahip olduğu doğal güzellik ve zenginlikler orada yaşayanları oldukça mutlu ediyor ki, rapora bu özellikler en üst sıradan yazılmış. 

Dünyanın en mutlu ülkeleri sıralamasında bu sene şampiyon değişti

İsviçre'den sonra yine bir kuzey ülkesi ile karşı karşıyayız. Finlandiya'nın mükemmel eğitim sistemi sürekli mutlu bireyler yetiştiriyor. Böylece Finlandiya da en mutlu ülkelerden biri oluyor. 

Dünyanın en mutlu ülkeleri sıralamasında bu sene şampiyon değişti

Hollanda'yı en mutlu ülkeler sıralamasında başarılı kılan özelliği ise çalışma saatleri ve şartlarının vatandaşların hayatlarını yaşamalarına engel olmayacak şekilde düzenlenmesi. 

Dünyanın en mutlu ülkeleri sıralamasında bu sene şampiyon değişti

Sıralamanın bu şekilde olduğu raporda Türkiye ise 69. sırada yer alıyor. Türkiye'nin üzerinde Libya, Cezayir, Türkmenistan, Bolivya, Nikaragua, gibi ülkeler yer alıyor. 

Neden biz de mutlu olamıyoruz? 

Kaynak: