IŞ & EKONOMI

En büyük ekonomik sorunu anlamak için: Gelir adaletsizliğinde lider ülkeler

Author

Açılımı Organization for Economic Co-Operation and Development yani Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü olan OECD rakamlarına göre dünyadaki gelir eşitsizliğinin en fazla olduğu ülkeler her sene açıklanıyor. 35 ülkenin üye olduğu bu organizasyonda ekonomi ve onu etkileyen unsurların araştırmaları yapılıyor ve çözümleri için ortak çalışmalar sergileniyor. Açıklanan son rakamlara göre gelir adaletsizliğinin en yüksek olduğu ülkelere bir göz atıp, neden bu şekilde bir ekonomik düzenin ortaya çıktığını anlamaya çalışalım. 

Birleşik Krallık 

En büyük ekonomik sorunu anlamak için: Gelir adaletsizliğinde lider ülkeler

Kaynak: Independent

Özellikle 2010'dan bu yana Birleşik Krallık'taki gelir adaletsizliğinin hızla arttığı görülüyor. Bunun sebepleri arasında 2008 krizi sonrasında orta kesimin kendine sağlamış olduğu standartları kaybetmesi ve artan göç akımı gösteriliyor. 

İsrail

En büyük ekonomik sorunu anlamak için: Gelir adaletsizliğinde lider ülkeler

Kaynak: Time of Israel

Gelir adaletsizliği noktasında istatistikler İsrail'i bu listeye koysa da ülkedeki yüksek milli gelir ve nüfusun yüksek olmaması, ülkenin yaşam memnuniyeti endeksinde yüksek noktada tutuyor. Bu  durum da sosyal dengeyi koruyor. 

Rusya

En büyük ekonomik sorunu anlamak için: Gelir adaletsizliğinde lider ülkeler

Kaynak: Peter Turnley

Rusya'da çarpıcı bir istatistik olarak en zengin %10'luk kısım Rusya'nın gelirinin %89'unun sahibi. Bu da korkunç bir adaletsizliğin göstergesi olarak karşımıza çıkıyor. Bunun sebebi olarak da eski sosyalist ekonomik düzenden, kapitalist sisteme geçişte halen sorunlar yaşanması ve %10'luk zengin kısımın devletin kaynaklarını kullanması gösteriliyor. 

Litvanya

En büyük ekonomik sorunu anlamak için: Gelir adaletsizliğinde lider ülkeler

Eski sovyet ülkesi Litvanya'da en zengin %20'lik kesimin geliri en fakir %20'lik kesimin gelirinden 6 kat daha fazla. Görünüşte bu rakam Rusya örneğindeki gibi korkunç gelmese de, düşük nüfus ve milli gelir sebebiyle oran bakımından Rusya'nın üstünde yer alıyor. 

Amerika Birleşik Devletleri

En büyük ekonomik sorunu anlamak için: Gelir adaletsizliğinde lider ülkeler

Amerika Birleşik Devletleri, kapitalizmin dünya üzerindeki bayrak taşıyan ülkesi olması sebebiyle felsefe olarak bu tip istatistikleri fazla kafaya takmıyor. Birleşik Devletler'de üretilen gelirin yarısını en tepedeki %10'luk zengin kesim elde ediyor. Bu da dünyanın en büyük ekonomisi olması sebebiyle inanılmaz rakamlara karşılık geliyor. Bu noktada örneğin düşük gelirli halkın yararına olan sosyal sağlık sisteminin iptalinden bahsedilmesi, ülkede sosyal adaletin pek de önemli bir parametre olmadığını gösteriyor, en azından yönetim kademesinde. 

Türkiye

En büyük ekonomik sorunu anlamak için: Gelir adaletsizliğinde lider ülkeler

Kaynak: İlmi Etüdler Derneği 

Ülkemiz hemen Amerika'nın üstünde bu listede maalesef zirveye oynuyor. Ülkemiz için yapılan tarafsız yorumlarda kamu kaynaklarının adaletsiz ve denetimsiz bir şekilde dağıtılması, vergi adaletsizliği ve yolsuzluklar; bu sorunun kaynağı olarak gösteriliyor. Ayrıca son 5 yılda alınan göç ve darbe girişimi gibi politik ortamdaki dengesizlikler ülke ekonomisinin temel değerlerini etkiliyor. Son bir önemli bilgi olarak Türkiye yaşam memnuniyet endeksinde OECD ülkeleri arasında sonuncu sırada yer alıyor. 

Şili

En büyük ekonomik sorunu anlamak için: Gelir adaletsizliğinde lider ülkeler

Kaynak: New York Times 

Şili'de 2010'dan bu yana yapılan yapısal reformlar yavaş yavaş etkisini gösterse de, gelir adaletsizliğinde listenin en başında yer alıyorlar. 

Meksika

En büyük ekonomik sorunu anlamak için: Gelir adaletsizliğinde lider ülkeler

Kaynak: http://sd.china.com.cn

Listenin birinci sırasında yer alan Meksika'da haklın yarısından fazlası yoksulluk sınırının  altında yaşıyor. Bu durumu açıklamak için ülkedeki kara paranın, ekonomiye dahil olmasını ve ülkenin ekonomik göstergelerinin buna göre hesaplanmasını analiz etmek gerekiyor. Yani duru bir dil ile, uyuşturucu ve benzer kanunsuz yollardan elde edilen gelirin ülke ekonomisine kazandırılması ile birlikte uyuşturucu kartelleri daha zenginleşiyor, yoksul halk ise ülke zenginliğinden pay alamıyor. Bu da sonuç olarak dünya üzerindeki en yüksek gelir adaletsizliğini ortaya çıkarıyor.