IŞ & EKONOMI

Göçmenlerin Dünya Ekonomisindeki Önemi Her Geçen Gün Daha Net Hissediliyor

Author

Göçmen konusu Trump'ın seçilmesi ile birlikte çok daha ilginç bir vaziyet aldı. Çünkü özellikle gelişmiş ülkelerdeki göçmen nüfusun ekonomiye katılması o ülkelerdeki çarkların daha verimli işlemesine sebep oluyor. Bu durum da göçmenlere olan yaklaşımın değiştirilmesi koşullarında ekonominin işleyen mekanizmalarının hasar görmesi fikrini beraberinde getiriyor. Bu gündem maddesi ışığında şimdi dünyada göçmenlerin katkı verdiği ekonomileri ve göçmen gönderen ülkeleri bir arada ele alalım.

Göçmenlerin Dünya Ekonomisindeki Önemi Her Geçen Gün Daha Net Hissediliyor

Amerika açık ara en fazla iş gücü ithal eden ülke konumunda. Nüfusu içindeki 46,6 Milyon göçmenler ekonomiye katılarak Amerikan ekonomisinin en önemli unsurlarından biri olmuş durumdalar. Kalifikasyon anlamında düzlemin her iki ucuna da göçmen iş gücünü yerleştiren Amerika, özellikle üstün yeteneklerin gerekli olduğu sektörlerde dünyanın yetişmiş gücünü adeta emiyor. Ülkeye göç eden iş gücünün neredeyse %79 orta ve yüksek yeteneklere sahip gençler. Bu da ülke ekonomisini taze tutan insan kaynağını durmadan arz ediyor.

Göçmenlerin Dünya Ekonomisindeki Önemi Her Geçen Gün Daha Net Hissediliyor

Almanya ise 12 Milyon göçmen nüfusu ile ikinci sırada geliyor. Elbette bu göçmen nüfusunun  temelini oluşturan ilk göçmenlerin ülkeye alınmasının amacı, Almanya'yı tekrar ayağa kaldırmaktı. Bu politikasıyla da başarılı olan Almanya, ekonomik olarak ayağa kalktı ve tekrar dünya sahnesindeki yerini aldı. Bunu yaparken de içindeki savaşlardan doğan sosyal uçurumu tamir ederek yaptı. Yani en optimal formülü başarı ile uyguladılar.

Göçmenlerin Dünya Ekonomisindeki Önemi Her Geçen Gün Daha Net Hissediliyor

Bu noktada ilgi çeken bir durum var ki, o da ülkemizi de ilgilendiriyor. Dünya üzerindeki göçmen dalgalarını araştıran çalışmaların gösterdiği şekli ile, ülkemizden Almanya'ya nitelikli göçlerde net bir akım var.

Göçmenlerin Dünya Ekonomisindeki Önemi Her Geçen Gün Daha Net Hissediliyor

Rusya da listenin üçüncü sırasında. Ülke topraklarında 11,6 Milyon göçmen yaşıyor. Elbette bu göçmenler; ülkedeki emek yoğun inşaat, maden, petrol gibi sektörlerde işçi olarak ve aynı sektörlerin daha uzmanlık isteyen mühendislik alanlarında çalışıyorlar. Tüm bunların yanında teknoloji temelli göçmen uzmanlar da ülke ekonomisinde kendilerine yer buluyor.

Göçmenlerin Dünya Ekonomisindeki Önemi Her Geçen Gün Daha Net Hissediliyor

Göç veren ülkelere baktığımızda Hindistan, bu ülkelerin en başında 15,6 milyonluk nüfus ile geliyor. Hindistan'ın son yıllarda yaptığı bilgi teknolojileri alanındaki atılım kesinlikle bu göçün en önemli kaynağı olarak görülebilir. Özellikle Amerika'nın Silikon Vadisi'ndeki Hindistanlı nüfusun yoğunluğu her şeyin yanıtı olarak ortada duruyor. Bunun yanında geleneksel olarak İngiltere'nin Hindistan'dan yetişmiş nüfusu ithal etmesi de etkilerin arasında.

Göçmenlerin Dünya Ekonomisindeki Önemi Her Geçen Gün Daha Net Hissediliyor

Yaklaşık 12,3 Milyon Meksikalı ülkesinden uzakta göçmen olarak yaşıyor. Özellikle Amerika'da hizmet sektöründe çalışan Meksikalılar'ın statü sorunları Amerikan başkanlık seçimine kadar etki etti.

Göçmenlerin Dünya Ekonomisindeki Önemi Her Geçen Gün Daha Net Hissediliyor

Aslında araştırmanın en ilginç noktalarından biri de hem göç alan hem de göç veren Rusya'nın durumu. Rusya ülke sınırlarına aldığı göçmen kadar dünyaya da göçmen yolluyor. 10,6 Milyon Rus, dünya üzerinde farklı yerlerde işini eline alıyor ve diğer ülkelerin ekonomisine katkıda bulunuyor.

Göçmenlerin Dünya Ekonomisindeki Önemi Her Geçen Gün Daha Net Hissediliyor

Yukarıda açıklamak istediğimiz genel tablo bu şekilde. Göçmenlik insan var olduğundan beri devam eden bir akım ve devam edecek de. Önemli olan bu mevcut durumu, siyasetin nasıl idare edeceği ve insanların refah içinde nasıl sorunsuz yaşayacağının çözülmesi.