KÜLTÜR

Her şey çok güzel olacak: Avrupa'nın en iyimseri Almanya

Author

Avrupa kıtası yeryüzündeki en zengin ve huzurlu kara parçası olarak düşünülebilir. İskandinav ülkeleri ve diğer Batı Avrupa ülkeleri yaşam koşulları, alım gücü açısından insanların gayet huzurlu bir biçimde yaşadığı yerler. Bu ülkeler içinden geleceğe en umutla bakan, iyimser olanı Almanya. Peki bu sonuca nasıl mı vardım? Yanıtı aşağıda. 

Her şey çok güzel olacak: Avrupa'nın en iyimseri Almanya

Kaynak: Channel 4

Geçtiğimiz Temmuz ayında yapılan ve 10 bin 755 Alman vatandaşının katıldığı memnuniyet araştırmasında katılımcıların %59'u ülkenin gidişatından memnun olduğunu bildirmiş. Elbette bu çok net bir oran değil. Ülkenin yarısından biraz fazlasına denk gelen bu topluluğun dışında Alman halkının geleceğe olumlu bir şekilde bakmasına sebep olan şey ne? 

Her şey çok güzel olacak: Avrupa'nın en iyimseri Almanya

Kaynak: International Business Times

Öncelikle ekonomiye bakmaya ne dersiniz? Almanya'nın gayri safi yurt içi hasılası geçtiğimiz sene %1,9 büyüdü ve bu sene de %1,8 büyümesi bekleniyor. Ayrıca yine geçtiğimiz yıl Almanya'da kişi başına düşen milli gelir 45 bin 552 Dolar olarak gerçekleşti. 

Her şey çok güzel olacak: Avrupa'nın en iyimseri Almanya

Kaynak: macrumors.com

Brexit'in ardından Avrupa Birliği içindeki her ülke ve halkları Avrupa'nın geleceğinden şüphe duyarken, Almanya gelecek hakkındaki umutlarını taze tuttu. Bir diğer taraftan da diğer Avrupa ülkelerinde artan popülist politik akımların Almanya'yı etkileyemediği de görülüyor. 

Her şey çok güzel olacak: Avrupa'nın en iyimseri Almanya

Kaynak: CNN Money 

Yine aynı araştırmada katılımcıların %35'i Alman ekonomisinin son iki yılda gelişim gösterdiğini düşünüyor. Buna karşın katılımcıların %23'ü kişisel ekonomik durumlarının son iki senede daha kötüye gittiğini savunuyor. 

Her şey çok güzel olacak: Avrupa'nın en iyimseri Almanya

Kaynak: Occupy 

Tüm bu bilgiler ışığında Alman halkının bu iyimserliğini bazı kişisel görüşlerimle açıklamak istiyorum. İki büyük dünya savaşından ağır yenilgiler ve insanlık tarihinin gördüğü en ağır koşullar ile ayrılan Almanya, bugün geldiği sosyal adaletin hakim olduğu ve fırsat eşitliğinin her vatandaşına en iyi koşullarda sunulduğu bugünlerine kolay gelmedi. Dolayısıyla eğer bu toplumun genlerine kötümserlik işleseydi zaten yapacak bir şeyleri olamazdı. Üretim kültürü, disiplin ve kamu yararını ön plana koyan yönetim anlayışı ile Almanya'nın daha kötü bir noktaya gitmesi beklenemezdi. İşte bu yüzden Almanya'nın çoğu "her şey çok güzel olacak" şeklinde düşünüyor.