OTHER

?

Author

و تقول الأمثال الشعبية: كل ممنوع مرغوب،خلك بعيد حبك يزيد...الخ
معقول الحرمان يولد فينا الرغبة المجنونة واللهفه و بطريقة ما يكون له وجه جميل.