OTHER

16:54, November 4th

Author

الملحد المغتر بفتات العلم الي يملكه يسخر بكل سطحيه
من الاديان و ينعت اعتقادات غيره بالأوهام...مين أكثر زيف منه وهو يحاول يتجاهل تشتته.